Legfrissebb hírek

Következő bizottsági üléshét 2018. szeptember 24. Brüsszel.

A bizottsági üléseken szavazásra javasolt szövegek


Találat(ok) : 258

JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

VÉLEMÉNYTERVEZET a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 31-08-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 06-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-09-2018

Mai közvetítések

Ma nincs közvetítés

Multimédia könyvtár

13-09-2018 - 09:15
BUDG Ülés
13-09-2018 - 08:37
ENVI Ülés
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Ülés

Rendes jogalkotási eljárás

A rendes jogalkotási eljárás az európai uniós szintű jogszabályok elfogadásának általános eljárásmódja.

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása