Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottség irányelve a 80/181/EGK tanácsi irányelv mellékletének az SI-alapegységek meghatározása tekintetében a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2019/2668(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a szakmai képzések elismeréséről szóló, 2015. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv 49b. cikkének alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról

2019/2665(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az építési munkáknál csupán a lezuhanás megakadályozására használt, függőleges szerkezeti terhelésnek nem kitett mellvéd- és korlátszerkezetek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerek tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2660(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műanyag és az üveg felülvilágítók, valamint a tetőnyílások légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályok meghatározásával történő kiegészítéséről

2019/2659(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek bizonyos kis értékű szállítmányok bejelentése tekintetében történő módosításáról

2019/2658(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

2019/2656(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelte a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kültéri árnyékolók és napellenzők szélállóságára vonatkozóan meghatározott teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről

2019/2655(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról

2019/2622(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése

2018/0168(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

illetékes

A rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv

2018/2681(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
IMCO

illetékes