Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenti irányelv 3. cikke (3) bekezdésének g) pontjában hivatkozott alapvető követelményeknek a mobilkészülékekről érkező segélyhívások esetén a hívó helymeghatározása céljából történő alkalmazására tekintettel való kiegészítéséről

2018/2984(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról

2018/2956(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

A Bizottság irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

2018/2954(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

2018/0258(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Jiří POSPÍŠIL [PPE]

illetékes

A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása

2018/0232(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Maria GRAPINI [S&D]

illetékes

Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása

2018/0231(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

illetékes, megerősített együttműködés

A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén

2018/2109(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
IMCO

Virginie ROZIÈRE [S&D]

illetékes

Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése

2018/0168(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

illetékes

A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása

2018/0145(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN [PPE]

illetékes

A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete

2018/0142(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

illetékes