Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az építési munkáknál csupán a lezuhanás megakadályozására használt, függőleges szerkezeti terhelésnek nem kitett mellvéd- és korlátszerkezetek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerek tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2660(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése

2015/0269(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

[ECR]

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság irányelve a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének az egyes játékokban használt vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a formaldehid tekintetében történő módosításáról

2019/2775(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

A Bizottság irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része 13. pontjának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az alumínium tekintetében történő módosításáról

2019/2774(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

A Bizottság rendelete az 1230/2012/EU rendeletnek az egyes hosszított vezetőfülkével rendelkező gépjárművekre, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik áramvonalasító berendezéseire és felszereléseire vonatkozó típusjóváhagyási előírások tekintetében történő módosításáról

2019/2735(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
IMCO

illetékes

Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése

2018/0168(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

illetékes

A Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapítása

2017/0087(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

illetékes

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök bevezetéséről

2016/0403(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

illetékes

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a(z) ... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és működési keretéről

2016/0402(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

illetékes

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról

2016/0398(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

illetékes