Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

2019/0192(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
INTA

illetékes

A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló, 2009. július 13-i 617/2009/EK rendeletben meghatározott vámkontingens egy részének az Amerikai Egyesült Államok számára történő kiosztása tekintetében az Amerikai Egyesült Államokkal létrejött megállapodás megkötése

2019/0142(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötése

2019/0132(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

2019/0099(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

2018/0356(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

2018/0358(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

Az Európai Uniónak a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoportban (IRSG) való tagsága

2017/0159(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyve

2017/0081(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes

A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakítása (átdolgozás)

2016/0295(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
INTA

illetékes

Az egyrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötése

2016/0038(NLE) Nem jogalkotási aktusok
INTA

illetékes