Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról

2019/2753(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ITRE

illetékes

A Bizottság rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2020-as referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról

2019/2752(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ITRE

illetékes

Az Európai Bizottság egy tagjának kinevezése - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (átdolgozás)

2019/0151(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ITRE

illetékes

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs terve

2019/0152(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ITRE

illetékes

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

2018/0429(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Az európai műholdas navigációs programokról szóló, az Unió és Svájc között létrejött együttműködési megállapodás

2012/0231(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

2019/2028(BUD) Költségvetési eljárás
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

véleménynyilvánításra felkért

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

2019/0101(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ITRE

véleménynyilvánításra felkért

2020. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás

2019/2010(BUD) Költségvetési eljárás
ITRE

véleménynyilvánításra felkért