Contact:

Contact:

 
 
You can contact the Committee on Legal Affairs by email at the following address:
 
 
or by fax:
+32 2 284 49 04 (Brussels)
+33 3 881 79055 (Strasbourg)
   
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntjük a Jogi Bizottság honlapján!
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
A francia „JURI” betűszóval is elnevezett bizottság az Unióban mindenütt közvetlenül segíti a polgárokat mindennapi életük során, mivel hatáskörébe tartoznak a polgári jog és a nemzetközi magánjog területét érintő jogszabályok. A társasági jog terén illetékes bizottságként fontos szerepet játszik a belső piacon kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások működésének megkönnyítésében is. Sokat foglalkozik továbbá a versenyképesség kérdésével, különösen a szellemi és ipari tulajdonjogok védelméről jelenleg zajló, nagyszabású vita keretében.
 
A Bizottság hatáskörébe tartoznak az Unió igazgatását meghatározó jogszabályok és a Parlamentre vonatkozó jogszabályok, többek között az európai parlamenti képviselők statútuma, a parlamenti képviselőket megillető mentelmi jog, valamint megválasztásukat követően a képviselők mandátumvizsgálata.
 
A Bizottság a Parlament jogi tanácsadójaként kiemelten szakirányú ismereteket igénylő feladatokat is ellát számos horizontális kérdéssel kapcsolatban: az uniós jogszabályok jogalapja, végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a Parlamentet is érintő szubszidiaritás és jogviták. Fontos ügy a bizottság számára a figyelem felhívása a Parlamenten belül a jobb jogalkotásra és az egyszerűsítés kérdésére.
 
Remélem, hogy a weboldal hasznosnak bizonyul és segíteni fogja Önt a tájékozódásban.
 
Tisztelettel:
 

Klaus-Heiner Lehne, elnök