Véleménytervezetek


A véleménytervezet a vélemény előadójának kinevezett képviselő által készített dokumentum, amelyet esetleges módosítások céljából a véleménynyilvánításra felkért bizottság elé terjesztenek, majd szavazásra bocsátanak.
Jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek a Bizottság jogalkotási javaslatához fűzött módosítások formáját öltik, amelyeket –adott esetben –rövid indokolások kísérnek. Nem jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek javaslatok formáját öltik, amelyeket elfogadásuk esetén továbbítanak a jelentés elkészítéséért felelős bizottsághoz a jelentésbe való felvétel érdekében. Ezen az oldalon a véleménytervezetek olvashatók, amelyekről a véleménynyilvánításra felkért bizottságban még nem szavaztak.
A keresés funkció segítségével a rendelkezésre álló valamennyi véleménytervezetet megtalálhatja.

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-10-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 17-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-09-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13525

VÉLEMÉNYTERVEZET az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Módosítások elıterjesztésének határideje : 06-09-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13337

VÉLEMÉNYTERVEZET az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 06-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a globalizáció előnyünkre fordításáról: kereskedelmi szempontok

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Módosítások elıterjesztésének határideje : 29-06-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11989

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 29-06-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11961

VÉLEMÉNYTERVEZET a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 01-06-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11911