Véleménytervezetek


A véleménytervezet a vélemény előadójának kinevezett képviselő által készített dokumentum, amelyet esetleges módosítások céljából a véleménynyilvánításra felkért bizottság elé terjesztenek, majd szavazásra bocsátanak.
Jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek a Bizottság jogalkotási javaslatához fűzött módosítások formáját öltik, amelyeket –adott esetben –rövid indokolások kísérnek. Nem jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek javaslatok formáját öltik, amelyeket elfogadásuk esetén továbbítanak a jelentés elkészítéséért felelős bizottsághoz a jelentésbe való felvétel érdekében. Ezen az oldalon a véleménytervezetek olvashatók, amelyekről a véleménynyilvánításra felkért bizottságban még nem szavaztak.
A keresés funkció segítségével a rendelkezésre álló valamennyi véleménytervezetet megtalálhatja.

VÉLEMÉNYTERVEZET az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 01-02-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Módosítások elıterjesztésének határideje : 20-11-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a Kreatív Európa program létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Módosítások elıterjesztésének határideje : 27-11-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-11-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 25-10-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Módosítások elıterjesztésének határideje : 24-10-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-10-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 17-09-2018

VÉLEMÉNYTERVEZET a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 05-09-2018