Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 01-04-2019

JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 12-12-2018

JELENTÉSTERVEZET az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

JELENTÉSTERVEZET a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE630.382v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 05-12-2018

JELENTÉSTERVEZET Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2018

JELENTÉSTERVEZET az Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2018

JELENTÉSTERVEZET egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

JELENTÉSTERVEZET Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2018

JELENTÉSTERVEZET Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2018

JELENTÉSTERVEZET a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmekről

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-11-2018