Vélemények


Ha egy bizottság úgy ítéli meg, hogy egy másik bizottsághoz utalt jelentés a saját hatáskörébe tartozik, kérheti az elnököt, hogy jelölje ki véleményt nyilvánító bizottságnak (az eljárási szabályzat 53. cikke). Az elfogadott véleményt az illetékes bizottsághoz továbbítják, amely szavazást tart erről. Az illetékes bizottság köteles szavazás nélkül elfogadni a társbizottság azon módosításait, amelyek a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak (az eljárási szabályzat 54. cikke). A véleménynyilvánításra felkért bizottság által elfogadott összes véleményt és módosítások formájában megfogalmazott álláspontot csatolni kell a végleges jelentéshez. Ezen az oldalon a bizottságok által elfogadott vélemények találhatók.
A rendelkezésre álló véleményeket és módosítások formájában kifejtett álláspontokat a keresés funkció segítségével megtalálhatja.

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Levélben megfogalmazott vélemény az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

VÉLEMÉNY az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE 630.425v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13249

VÉLEMÉNY - Vélemény a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról

24-01-2019 JURI_AL(2019)634499 PE 634.499v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13226

VÉLEMÉNY - Vélemény a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

VÉLEMÉNY - Vélemény a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/14158

VÉLEMÉNY - Vélemény az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

VÉLEMÉNY az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13033