Vélemények


Ha egy bizottság úgy ítéli meg, hogy egy másik bizottsághoz utalt jelentés a saját hatáskörébe tartozik, kérheti az elnököt, hogy jelölje ki véleményt nyilvánító bizottságnak (az eljárási szabályzat 53. cikke). Az elfogadott véleményt az illetékes bizottsághoz továbbítják, amely szavazást tart erről. Az illetékes bizottság köteles szavazás nélkül elfogadni a társbizottság azon módosításait, amelyek a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak (az eljárási szabályzat 54. cikke). A véleménynyilvánításra felkért bizottság által elfogadott összes véleményt és módosítások formájában megfogalmazott álláspontot csatolni kell a végleges jelentéshez. Ezen az oldalon a bizottságok által elfogadott vélemények találhatók.
A rendelkezésre álló véleményeket és módosítások formájában kifejtett álláspontokat a keresés funkció segítségével megtalálhatja.

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

VÉLEMÉNY az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

VÉLEMÉNY az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13337

VÉLEMÉNY a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/12788

VÉLEMÉNY - A Jogi Bizottság véleménye az Európa jövőjéről szóló vita állásáról – 2018/2094(INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

VÉLEMÉNY az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11961

VÉLEMÉNY a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13525

VÉLEMÉNY - Vélemény a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

VÉLEMÉNY - Vélemény az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS