Vélemények


Ha egy bizottság úgy ítéli meg, hogy egy másik bizottsághoz utalt jelentés a saját hatáskörébe tartozik, kérheti az elnököt, hogy jelölje ki véleményt nyilvánító bizottságnak (az eljárási szabályzat 53. cikke). Az elfogadott véleményt az illetékes bizottsághoz továbbítják, amely szavazást tart erről. Az illetékes bizottság köteles szavazás nélkül elfogadni a társbizottság azon módosításait, amelyek a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak (az eljárási szabályzat 54. cikke). A véleménynyilvánításra felkért bizottság által elfogadott összes véleményt és módosítások formájában megfogalmazott álláspontot csatolni kell a végleges jelentéshez. Ezen az oldalon a bizottságok által elfogadott vélemények találhatók.
A rendelkezésre álló véleményeket és módosítások formájában kifejtett álláspontokat a keresés funkció segítségével megtalálhatja.

VÉLEMÉNY - Vélemény a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Vélemény az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Vélemény az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Vélemény az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Vélemény a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Vélemény az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Vélemény a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/14580

VÉLEMÉNY - Vélemény a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

VÉLEMÉNY - Levélben megfogalmazott vélemény az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON