Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság irányelve a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

2019/2744(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
JURI

illetékes

José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

2019/2005(IMM) Mentesség
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

illetékes

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

2017/0035(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
JURI

illetékes

Javaslat az egyes acéltermékeknek az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg)

2015/0082(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
JURI

illetékes

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

2018/0332(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
JURI

[PPE]

véleménynyilvánításra felkért

A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1, 8, 34, 37 és 38 nemzetközi számviteli standard, az IFRS 2, 3 és 6 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 12, 19, 20 és 22 értelmezése, továbbá az Értelmezési Állandó Bizottság SIC-32 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

2019/2782(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
JURI

véleménynyilvánításra felkért, megerősített együttműködés

A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 és az IAS 8 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

2019/2781(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
JURI

véleménynyilvánításra felkért, megerősített együttműködés

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság

2019/2055(DEC) Mentesítési eljárás
JURI

véleménynyilvánításra felkért

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament

2019/2056(DEC) Mentesítési eljárás
JURI

véleménynyilvánításra felkért

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács

2019/2057(DEC) Mentesítési eljárás
JURI

véleménynyilvánításra felkért