Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Amire érdemes odafigyelni…
Minden közlemény  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

 
További részletek
 
 
Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1. az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió alapjogi chartája megállapítja,
 
2. a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,
 
3. az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
 
4. a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése, különösen:
(a)    a személyek beutazását és mozgását, a bevándorlást, a menedékjogot, érintő intézkedések,
(b)    a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó intézkedések,
(c)    a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések,
 
5. a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, és a Rasszizmus és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról, az Europol, az Eurojust, a Cepol és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,
 
6. azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) felel a jogalkotás legnagyobb részéért, valamint az Európai Uniónak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggé (az EUSz. 3. cikke) való átalakításához kapcsolódó politikák demokratikus felügyeletéért. E politikák szorosan összefonódnak az Alapjogi Chartának az EU területén való végrehajtásával és az európai állampolgárság megerősítésével.
 
Az Európai Unió a területen tevékenységét a tagállamok, a nemzeti parlamentek, valamint a bírói testületek és a civil társadalom közös kötelezettségvállalása mellett fejti ki. Következésképpen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség válhat a Lisszaboni Szerződés utáni új uniós jogrend magjává, egyszersmind teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzeti jogrendet is (az EUMSz. 67. cikke).
 
E célkitűzések megvalósítása érdekében többéves stratégia (a 2010–2014 közötti időre szóló úgynevezett „stockholmi program”) elfogadására került sor, amelyben több stratégiai jelentőségű jogalkotási és operatív célt határoztak meg, különösen – de nem kizárólag – az állampolgársággal, az átláthatósággal, az adatvédelemmel, a megkülönböztetés elleni küzdelemmel, a mozgás szabadságának biztosításával, a határellenőrzésekkel, a migrációval, a menedékjoggal, az igazságügyi és rendőrségi együttműködéssel kapcsolatban.
 
Az ezen érzékeny területekre vonatkozó célok eléréséhez a siker kulcsa az uniós intézmények, a tagállamok és az európai polgárok aktív részvétele és a közöttük meglévő kölcsönös bizalom. A LIBE bizottság minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy e fontos érintettek között gyümölcsöző párbeszédet alakítson ki annak érdekében, hogy a Szerződésekben és az Alapjogi Chartában foglalt célok maradéktalanul megvalósuljanak.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR