Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next LIBE committee meetings

- Thursday,8 January 2015, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
- Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 14.00 – 18.30 and
- Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Amire érdemes odafigyelni…
Minden közlemény  
Vote in LIBE on 8 January

On 8 January the LIBE Members will vote on a draft opinion on the 2013 Annual Report on the protection of the financial interests of the Union (2014/2155(INI)); Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The vote will take place at 9.50 in room PHS 1A002.

   
Exchange of views on the Ombudsman's Inquiry on access to documents regarding TFTP

On 8 January at 10.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee will hold an exchange of views regarding the letter of the European Ombudsman on access to the second inspection report of Europol Joint Supervisory Body (JSB) on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP). The European Ombudsman, Ms O´Reilly, as well as representatives from Europol, the JSB and the European Commission will take part in this discussion with the LIBE Members.

   
Conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs

On 11 December at 11.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee held an exchange of views with Mr Angelino ALFANO, Minister for the Interior and Mr Andrea ORLANDO, Minister for Justice as Presidents-in-office of the JHA Council who presented the conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs.

   
Vote in LIBE on 11 December at 9.15

On 11 December at 9.15 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002 the LIBE Members voted on the motion for a resolution further to an oral answer on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration 2014/2907(RSP).

   
 
Legfrissebb sajtóközlemények
Összes felvétel  
LIBE ECON 17-12-2014 - 09:47  

The ultimate owners of companies would have to be listed in central registers in EU countries, accessible to people with a "legitimate interest", such as investigative journalists and other concerned citizens, under a deal struck by Parliament and Council negotiators on a draft EU anti-money laundering directive on Tuesday. The rules would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

LIBE 27-11-2014 - 13:34  

The next European Data Protection Supervisor (EDPS) will be Giovanni Buttarelli, Parliament's President Martin Schulz announced in plenary on Thursday. His Assistant Supervisor will be Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1.    az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája megállapítja,
2.    a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,
3.    az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
4.    a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, különösen:
 
(a)    a személyek beutazását és mozgását, a menedékjogot és migrációt érintő intézkedések,
(b)    a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó intézkedések,
(c)    a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések, beleértve a terrorizmust, valamint a büntetőjog összehangoltabb uniós megközelítésének kidolgozásához kapcsolódó anyagi jogi és eljárásjogi intézkedéseket,
 
5.    a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, az Europol, az Eurojust, a Cepol, az Európai Ügyészség és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,
6.    azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.
 
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) elnökeként szeretném köszönteni Önt oldalunkon.
 
A LIBE bizottság felel a bel- és igazságügyi szakpolitikák demokratikus felügyeletéért és az e téren létrejövő jogszabályok túlnyomó többségéért. Emellett gondoskodik róla, hogy teljes mértékben betartsák az Unióban az Alapjogi Chartát és az emberi jogok európai egyezményét, illetve hogy erősödjön az európai polgárság.
 
Bizottságunk napi kapcsolatban van az európai érdeket képviselő Európai Bizottsággal, illetve a 28 tagállam kormányait és nemzeti érdekeit képviselő Miniszterek Tanácsával, emellett szorosan együttműködik a nemzeti parlamentekkel is. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn továbbá az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző hatóság képviselőivel, tudósokkal és a civil társadalommal.
 
Miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk a nemzeti jogrendet, a bel- és igazságügyi szakpolitikák célja, hogy olyan európai szintű közérdekű problémákkal foglalkozzanak, mint: a nemzetközi bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, az alapvető jogok védelme, az adatvédelem és a magánélet biztosítása a digitális korban, a faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem.
 
A LIBE bizottság mindent el fog követni, hogy továbbra is gyümölcsöző párbeszédet alakítson ki valamennyi érdekelt féllel, és különösen a polgárokkal.