Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása

2018/0103(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
LIBE

[S&D]

illetékes

Az Eurojust és Szerbia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló végrehajtási határozat

2019/0807(CNS) * Konzultációs eljárás
LIBE

illetékes

A Tanács végrehajtási határozata a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról

2019/0806(CNS) * Konzultációs eljárás
LIBE

Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

illetékes

Az Európai Határ- és Parti Őrség: hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés hatályon kívül helyezése

2018/0330B(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

illetékes

Az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Bosznia-Hercegovina területén végzett fellépésekről szóló megállapodás

2019/0060(NLE) Nem jogalkotási aktusok
LIBE

illetékes

Az Európai Unió és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötése

2019/0043(NLE) Nem jogalkotási aktusok
LIBE

illetékes

Javaslat az Európai Unió, valamint a Svájci Államszövetség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0013(NLE) Nem jogalkotási aktusok
LIBE

illetékes

Javaslat az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0012(NLE) Nem jogalkotási aktusok
LIBE

illetékes

Az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapítása, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx rendelet [ECRIS-TCN] módosítása

2019/0001(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
LIBE

illetékes

Az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapítása, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, a (EU) 2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet módosítása

2019/0002(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
LIBE

illetékes