Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
További részletek
 
 
Amire érdemes odafigyelni…
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
További részletek
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
További részletek
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

 
További részletek
 
 
Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
regionális és kohéziós politika, különösen:
 
(a)    az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Unió regionális politikájának egyéb eszközei,
 
(b)    egyéb uniós politikák gazdasági és társadalmi összetartásra való hatásának értékelése,
 
(c)    az Unió strukturális eszközeinek összehangolása,
 
(d)    a legkülső régiók és szigetek, valamint a határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés,
 
(e)    kapcsolattartás a Régiók Bizottságával, a régiók közötti együttműködés szervezeteivel, továbbá a helyi és regionális hatóságokkal.
 
2006. december 14-i ülésén az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy a bizottság hatáskörébe utalja a városi dimenziót.
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke kimondja, hogy az Unió „előmozdítja a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást.” E cél elérése érdekében a strukturális alapok forrásait egy jól kidolgozott regionális fejlesztési politika támogatására használják, amely más politikákkal, nevezetesen a kutatási, energia- és közlekedési politikával kölcsönösen hatva próbálja megvalósítani céljait.
 
A Regionális Fejlesztési Bizottság, amelynek elnöki posztjának betöltése az én megtisztelő feladatom, felelős azért, hogy az Unió és tagállamai olyan gazdaságpolitikát folytassanak, amely e cél eléréséhez vezet. Ennek megfelelően szorosan együttműködünk az Unió elnökségével, a Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint az EU olyan tanácsadó szerveivel, mint a Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság és számos más regionális és helyi szervezet.
 
A 50 bizottsági tag és a 50 póttag az Európai Parlament valamennyi képviselőcsoportját képviseli, melyek koordinátoraikon keresztül a bizottság elnökségével együttműködve végzik tevékenységeink szervezését.
 
Ezen a weboldalon részletes információt találnak jogalkotási és politikai tevékenységeinkről, és az EP Live adásain keresztül élőben is nyomon követhetik üléseinket a weben.
 
Danuta Maria HÜBNER