Kezdőlap

 
A különbizottság hatásköre:
 
a) a Parlament politikai prioritásainak meghatározása a 2013 utáni TPK számára, jogalkotási és költségvetési szempontból egyaránt;
b) a 2014. január 1-jével kezdődő időszakra vonatkozó uniós célkitűzések eléréséhez, valamint az uniós politikák végrehajtásához szükséges pénzügyi források felbecslése;
c) a következő TPK időtartamának meghatározása; 
d) e prioritásokkal és célkitűzésekkel összhangban javaslattétel a jövőbeli TPK felépítésére, megjelölve az Unió tevékenységének főbb területeit; 
e) útmutató készítése a TPK egyes fejezetei közötti és fejezetein belüli kiadásokhoz kapcsolódó források indikatív elosztásához, a prioritásokkal és a javasolt kerettel összhangban;
f) az uniós költségvetés finanszírozási rendszerére vonatkozó reform és a kiadások felülvizsgálata közötti kapcsolat pontos meghatározása ahhoz, hogy a Költségvetési Bizottság megbízható alappal rendelkezzen a TPK-ról folyó tárgyalásokhoz;
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Nincs elérhető dokumentum  
Köszöntő
 
 

Tisztelt Látogató!
 
Üdvözlöm Önt a fenntartható Európai Unió 2013 utáni politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó különbizottság, rövidítve a SURE bizottság honlapján.
 
Bizottságunkat 2010 júliusában hozták létre. Feladatául azt kapta, hogy egyéves megbízatása során határozza meg mind jogalkotási, mind költségvetési szempontból az Európai Parlament politikai prioritásait a 2013 utáni új többéves pénzügyi keretre, illetve nyújtson be iránymutatásokat a szükséges forrásokra vonatkozóan, amelyek szükségesek az Uniónak ezen prioritások végrehajtásához.
 
Bizottságunk 50 állandó tagból és 50 póttagból áll – képviselve az Európai Parlament valamennyi képviselőcsoportját és a szakbizottságok többségét –, akik eltökélten dolgoznak e kihívást jelentő feladatok elvégzésén.
 
Kérjük, kövesse nyomon munkánkat ezeken az oldalakon.
 
Szívélyes üdvözlettel:
 
Jutta Haug
elnök