Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

AJÁNLÁSTERVEZET a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

23-01-2019 TRAN_PR(2019)560897 PE 560.897v03-00
TRAN

Francisco ASSIS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 06-02-2019

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02020

JELENTÉSTERVEZET az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-01-2019

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/14576

AJÁNLÁSTERVEZET a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 16-01-2019

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/14387

JELENTÉSTERVEZET a 1316/2013/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 10-12-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/14444

JELENTÉSTERVEZET a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 10-12-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/14442

JELENTÉSTERVEZET a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Módosítások elıterjesztésének határideje : 30-11-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/13251

JELENTÉSTERVEZET az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-12-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/13188

AJÁNLÁSTERVEZET az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 26-11-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/08428

JELENTÉSTERVEZET az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 20-11-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/13147

JELENTÉSTERVEZET a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Módosítások elıterjesztésének határideje : 25-10-2018

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/13190