Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06748

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06749

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a 2012/34/EU irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/04994

JELENTÉSTERVEZET az Unióban működő logisztikáról és az új TEN-T folyosókon működtetett multimodális szállításról

21-09-2016 TRAN_PR(2016)589115 PE 589.115v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 18-10-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05378

JELENTÉSTERVEZET a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

13-09-2016 TRAN_PR(2016)585776 PE 585.776v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 11-10-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05827

JELENTÉSTERVEZET az európai légi közlekedési stratégiáról

07-09-2016 TRAN_PR(2016)589131 PE 589.131v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 11-10-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06309

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról

05-09-2016 TRAN_PR(2016)587493 PE 587.493v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 29-09-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06601

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról

02-09-2016 TRAN_PR(2016)585504 PE 585.504v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 29-09-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06497

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-06-2016 TRAN_PR(2016)583953 PE 583.953v01-00
TRAN

Ivo BELET

Módosítások elıterjesztésének határideje : 14-07-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06067

JELENTÉSTERVEZET a komphajókban rejlő lehetőségek kiaknázásáról a part menti területeken és a belvízi utakon: a multimodális személyszállításhoz való hozzájárulás

30-05-2016 TRAN_PR(2016)583867 PE 583.867v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Módosítások elıterjesztésének határideje : 29-06-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05383