Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

JELENTÉSTERVEZET az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13-04-2016 TRAN_PR(2016)580572 PE 580.572v02-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-04-2016

AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

17-02-2016 TRAN_PR(2016)576984 PE 576.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-03-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00634

AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

17-02-2016 TRAN_PR(2016)576985 PE 576.985v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-03-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00450

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

26-01-2016 TRAN_PR(2016)575332 PE 575.332v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 18-02-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00571

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

25-01-2016 TRAN_PR(2016)575344 PE 575.344v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 18-02-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00565

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

25-01-2016 TRAN_PR(2016)575347 PE 575.347v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 18-02-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00564

AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

06-01-2016 TRAN_PR(2016)575001 PE 575.001v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Módosítások elıterjesztésének határideje : 24-02-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00105

AJÁNLÁSTERVEZET a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

26-08-2015 TRAN_PR(2015)560897 PE 560.897v02-00
TRAN

Francisco ASSIS

JELENTÉSTERVEZET a távirányított légijármű-rendszerek, közismert nevükön a pilóta nélküli légi járművek polgári repülésben való biztonságos felhasználásáról

19-06-2015 TRAN_PR(2015)554997 PE 554.997v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 22-07-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02303

JELENTÉSTERVEZET az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről

22-05-2015 TRAN_PR(2015)557222 PE 557.222v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 24-06-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02297