Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT REPORT on New challenges and concepts for the promotion of Tourism in Europe

22-05-2015 TRAN_PR(2015)557222 PE 557.222v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports

13-05-2015 TRAN_PR(2015)557153 PE 557.153v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

JELENTÉSTERVEZET a fenntartható városi mobilitásról

04-05-2015 TRAN_PR(2015)554953 PE 554.953v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-06-2015

JELENTÉSTERVEZET a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Módosítások elıterjesztésének határideje : 20-04-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02476

JELENTÉSTERVEZET az uniós multimodális integrált jegyrendszer megvalósításáról

20-03-2015 TRAN_PR(2015)551868 PE 551.868v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Módosítások elıterjesztésének határideje : 17-04-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02305

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

18-12-2014 TRAN_PR(2014)544397 PE 544.397v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-02-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00570

JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

16-10-2014 TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-11-2014

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00877