Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and of the Member States, of the Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

26-08-2015 TRAN_PR(2015)560897 PE 560.897v02-00
TRAN

Francisco ASSIS

JELENTÉSTERVEZET a távirányított légijármű-rendszerek, közismert nevükön a pilóta nélküli légi járművek polgári repülésben való biztonságos felhasználásáról

19-06-2015 TRAN_PR(2015)554997 PE 554.997v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02303

JELENTÉSTERVEZET az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről

22-05-2015 TRAN_PR(2015)557222 PE 557.222v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02297

JELENTÉSTERVEZET a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13-05-2015 TRAN_PR(2015)557153 PE 557.153v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00167

JELENTÉSTERVEZET a fenntartható városi mobilitásról

04-05-2015 TRAN_PR(2015)554953 PE 554.953v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-06-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02299

JELENTÉSTERVEZET a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Módosítások elıterjesztésének határideje : 20-04-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02476

JELENTÉSTERVEZET az uniós multimodális integrált jegyrendszer megvalósításáról

20-03-2015 TRAN_PR(2015)551868 PE 551.868v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Módosítások elıterjesztésének határideje : 17-04-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02305

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

18-12-2014 TRAN_PR(2014)544397 PE 544.397v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-02-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00570

JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

16-10-2014 TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-11-2014

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00877