Jelentéstervezetek

A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács által az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az első olvasat során kialakított álláspontról

... dátum szerint : 19-03-2014

Hivatkozás :

TRAN_PR(2014)529892 PE 529.892v02-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/15290

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

... dátum szerint : 27-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)522878 PE 522.878v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-01-2014

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/13794

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/99/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

... dátum szerint : 27-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)522941 PE 522.941v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-01-2014

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/13791

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AJÁNLÁSTERVEZET a tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

... dátum szerint : 25-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)523072 PE 523.072v01-00
TRAN

Werner KUHN

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/12029

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

... dátum szerint : 21-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)523061 PE 523.061v01-00
TRAN

Silvia-Adriana ŢICĂU

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-11-2013

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/11135

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

... dátum szerint : 11-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)521596 PE 521.596v02-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 03-12-2013

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/12830

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

... dátum szerint : 06-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)522770 PE 522.770v02-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Módosítások elıterjesztésének határideje : 26-11-2013

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/13015

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

... dátum szerint : 04-11-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)521780 PE 521.780v02-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 26-11-2013

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/13006

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

... dátum szerint : 23-10-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)521755 PE 521.755v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2013

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/13653

Dokumentumok :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

JELENTÉSTERVEZET a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

... dátum szerint : 22-10-2013

Hivatkozás :

TRAN_PR(2013)521620 PE 521.620v01-00
TRAN

Eva LICHTENBERGER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-11-2013

References :

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/7/13229

Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Köszöntjük a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság honlapján! A honlapon tájékozódhat a bizottságunkról, annak tagjairól és a bizottságban folyó munkáról. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy betölthetem az Európai Parlament egyik legtöbb munkát adó és legfontosabb bizottságának elnöki tisztségét.
 
Bizottságunk az együttdöntési eljárás keretén belül jogszabályalkotói hatáskörrel bír, és sokéves tapasztalattal rendelkezik a tagállamokkal történő együttműködés területén, egyenlő félként szerepet játszva mind a közlekedésre vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, mind az idegenforgalmi és postai szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések meghozatalában.
 
A közlekedés életünk mindennapjainak része. Nemcsak azért fontos, mert azon keresztül valósul meg az áruk és szolgáltatások áramlása a kereskedelemben és az iparban, hanem mert segít az embereknek eljutni az otthontól a munkahelyre, az iskolába vagy a jól megérdemelt nyaralás színhelyére. Közlekedés nélkül a társadalom leáll, a kereskedelem összeomlik, és elveszítjük a mindannyiunk számára létfontosságú összeköttetéseket. A hétköznapok során mindenki rászorul a közlekedésre. Az általam vezetett bizottság már régen felismerte ezeket a tényeket, és annak biztosításán dolgozik, hogy az Európai Unión belül teljes mértékben ki tudjuk aknázni a közlekedésben rejlő lehetőségeket, mégpedig nemcsak a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság, hanem az ugyanakkora jelentőségű környezetvédelmi fenntarthatóság érdekében is.
 
Meggyőződésünk, hogy bármilyen formában valósuljon is meg, a közlekedés értéket teremt a társadalom számára, és mindenki számára elérhető kell, hogy legyen.
 
Brian Simpson