Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

AJÁNLÁSTERVEZET a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

26-08-2015 TRAN_PR(2015)560897 PE 560.897v02-00
TRAN

Francisco ASSIS

JELENTÉSTERVEZET a távirányított légijármű-rendszerek, közismert nevükön a pilóta nélküli légi járművek polgári repülésben való biztonságos felhasználásáról

19-06-2015 TRAN_PR(2015)554997 PE 554.997v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02303

JELENTÉSTERVEZET az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről

22-05-2015 TRAN_PR(2015)557222 PE 557.222v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02297

JELENTÉSTERVEZET a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13-05-2015 TRAN_PR(2015)557153 PE 557.153v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00167

JELENTÉSTERVEZET a fenntartható városi mobilitásról

04-05-2015 TRAN_PR(2015)554953 PE 554.953v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-06-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02299

JELENTÉSTERVEZET a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Módosítások elıterjesztésének határideje : 20-04-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02476

JELENTÉSTERVEZET az uniós multimodális integrált jegyrendszer megvalósításáról

20-03-2015 TRAN_PR(2015)551868 PE 551.868v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Módosítások elıterjesztésének határideje : 17-04-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/02305

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

18-12-2014 TRAN_PR(2014)544397 PE 544.397v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-02-2015

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00570

JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

16-10-2014 TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-11-2014

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00877