Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-06-2016 TRAN_PR(2016)583953 PE 583.953v01-00
TRAN

Ivo BELET

Módosítások elıterjesztésének határideje : 14-07-2016

JELENTÉSTERVEZET a komphajókban rejlő lehetőségek kiaknázásáról a part menti területeken és a belvízi utakon: a multimodális személyszállításhoz való hozzájárulás

30-05-2016 TRAN_PR(2016)583867 PE 583.867v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Módosítások elıterjesztésének határideje : 29-06-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05383

JELENTÉSTERVEZET a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról

18-05-2016 TRAN_PR(2016)582264 PE 582.264v04-00
TRAN

Markus FERBER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 03-06-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05514

JELENTÉSTERVEZET a fuvarozással foglalkozó kisvállalkozások új lehetőségeiről, ideértve az együttműködésre épülő üzleti modelleket

04-05-2016 TRAN_PR(2016)580785 PE 580.785v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Módosítások elıterjesztésének határideje : 14-06-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05380

JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatról

03-05-2016 TRAN_PR(2016)576812 PE 576.812v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Módosítások elıterjesztésének határideje : 10-06-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05273

JELENTÉSTERVEZET a közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztéséről

03-05-2016 TRAN_PR(2016)578757 PE 578.757v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 02-06-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05376

JELENTÉSTERVEZET az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13-04-2016 TRAN_PR(2016)580572 PE 580.572v02-00
TRAN

Michael CRAMER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-04-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05350

AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

17-02-2016 TRAN_PR(2016)576984 PE 576.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-03-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00634

AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

17-02-2016 TRAN_PR(2016)576985 PE 576.985v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-03-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00450

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

26-01-2016 TRAN_PR(2016)575332 PE 575.332v01-00
TRAN

Michael CRAMER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 18-02-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/00571