Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council repealing Council Regulation (EEC) No 1101/89, Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-06-2017

JELENTÉSTERVEZET a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Módosítások elıterjesztésének határideje : 16-05-2017

JELENTÉSTERVEZET az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 22-05-2017

JELENTÉSTERVEZET a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06755

JELENTÉSTERVEZET a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06750

JELENTÉSTERVEZET a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06753

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06748

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06749

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a 2012/34/EU irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/04994

JELENTÉSTERVEZET az Unióban működő logisztikáról és az új TEN-T folyosókon működtetett multimodális szállításról

21-09-2016 TRAN_PR(2016)589115 PE 589.115v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 18-10-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/05378