Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

JELENTÉSTERVEZET „A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban” című bizottsági dokumentumról

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Módosítások elıterjesztésének határideje : 14-07-2017

AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

JELENTÉSTERVEZET az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 27-06-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/09186

JELENTÉSTERVEZET az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-06-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/08667

JELENTÉSTERVEZET a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Módosítások elıterjesztésének határideje : 16-05-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06776

JELENTÉSTERVEZET az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 22-05-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/08794

JELENTÉSTERVEZET a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06755

JELENTÉSTERVEZET a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06750

JELENTÉSTERVEZET a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06753

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 15-11-2016

A témához kapcsolódó dokumentumok TRAN/8/06748