Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019/2794(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2780(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adattovábbítási határidők és az I. és a II. melléklet kiigazítása tekintetében történő módosításáról

2019/2778(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2019/2763(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

Közös légtér létrehozása egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között

2010/0186(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Javaslat az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0126(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0108(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN

illetékes

Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0107(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN

illetékes

Megállapodás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

2019/0044(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás

2018/0155(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes