Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2651(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

illetékes

Javaslat az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0126(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0108(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN

illetékes

Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0107(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN

illetékes

Megállapodás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

2019/0044(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás

2018/0155(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás

2018/0147(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

A légiközlekedés-védelmi átvizsgáló berendezések uniós minősítési rendszere

2016/0236(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN IMCO

illetékes

Az Európai Unió és a Bangladesi Népi Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötése

2015/0188(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes

Az EU és Moldova között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodást a Horvátország EU-hoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyv

2015/0035(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

illetékes