Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

2019/2709(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a termesztett gombákban előforduló klórmekvát megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

2019/2706(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a furán-2(5H)-on aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról

2019/2708(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 10/2011/EU rendelet módosításáról

2019/2707(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 2,5-diklór-benzoesav-metil-észter, mandipropamid és profoxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

2019/2705(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A 2-INF/2019. számú előirányzat-átcsoportosítás – IV. szakasz – Bíróság

2019/2018(GBD) Költségvetési irányítás: előirányzatok átcsoportosítása, átvitele
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kínai Központi Bank 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról

2019/2666(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019/2664(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 382/2014/EU és az (EU) 2016/301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a hatályon kívül helyezéséről

2019/2663(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó központi kapcsolattartó pontok kijelölési kritériumait, illetve a központi kapcsolattartó pontok feladatait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2661(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes