Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenti irányelv 3. cikke (3) bekezdésének g) pontjában hivatkozott alapvető követelményeknek a mobilkészülékekről érkező segélyhívások esetén a hívó helymeghatározása céljából történő alkalmazására tekintettel való kiegészítéséről

2018/2984(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az uralkodó piaci feltételeket tükröző árakra vonatkozó követelmény pontosítása, valamint egyes rendelkezések frissítése és helyesbítése céljából történő módosításáról és helyesbítéséről

2018/2983(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A termékek távértékesítése és bizonyos belföldi termékértékesítések

2018/0415(CNS) * Konzultációs eljárás
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

2018/2982(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ENVI

illetékes

Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehjtásáról és teljesítéséről

2018/2279(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
ENVI DEVE

illetékes

A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában

2018/0414(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
AGRI

illetékes

Az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás

2018/0409(NLE) Nem jogalkotási aktusok
LIBE

illetékes

A 3/2018. számú előirányzat-átcsoportosítás – IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos

2018/2278(GBD) Költségvetési irányítás: előirányzatok átcsoportosítása, átvitele
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

illetékes

Kolumbia dömpingellenes intézkedései a Belgiumból, Németországból és Hollandiából származó fagyasztott sült burgonya vonatkozásában

2018/2981(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
INTA

Bernd LANGE [S&D]

illetékes

A Bizottság rendelete a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. mellékletének módosításáról

2018/2966(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
TRAN

illetékes