Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Rugalmassági Eszköz igénybevétele a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések, valamint a strukturálisreform-támogató program finanszírozása céljából

2018/2073(BUD) Költségvetési eljárás
BUDG

illetékes

2. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez a 2018-as pénzügyi év többletének a költségvetésbe történő beállításáról

2019/2021(BUD) Költségvetési eljárás
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

illetékes

Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nem jogalkotási aktusok
PECH

illetékes

A Tanács végrehajtási határozata a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról

2019/0806(CNS) * Konzultációs eljárás
LIBE

illetékes

A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, kaptán, ciazofamid, flutianil, krezoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklosztrobin, spiromezifen, spirotetramát, teflubenzuron és tetrakonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

2019/2682(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aklonifen, Beauveria bassiana (törzs: PPRI 5339), Clonostachys rosea (törzs: J1446), fenpirazamin, mefentriflukonazol és penkonazol szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

2019/2675(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található biszpiribak, denatónium-benzoát, fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop-P-etil, kizalofop-P-tefuril, propakizafop és tebufenozid szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

2019/2674(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ENVI

illetékes

Az Európai Határ- és Parti Őrség: hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés hatályon kívül helyezése

2018/0330B(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
LIBE

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/2001 irányelvnek a közvetett földhasználat-változás szempontjából magas kockázatot jelentő azon alapanyagok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről, amelyek esetében a termőterület számottevő bővülése figyelhető meg a jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületek rovására, továbbá az irányelvnek a közvetett földhasználat-változás szempontjából alacsony kockázatot jelentő bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított üzemanyagok tanúsítása tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2649(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ITRE

illetékes, megerősített együttműködés

Védelmet nyújtó Európa: kezdeményezés az Európai Ügyészség hatáskörének a határokon átnyúló terrorista bűncselekményekre való kiterjesztése céljából

2019/2669(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
LIBE

Claude MORAES [S&D]

illetékes