Folyamatban lévő munkák

Folyamatban lévő munkák

 

A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, és hogy melyik szakaszban jár éppen, az előadó neve, és hogy az adott bizottság-e az illetékes bizottság vagy csak véleménynyilvánításra kérték fel. A bejegyzések a jogalkotási figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

 
 
Szűrés bizottságok szerint
 
 
 

Dokumentumok :

Az EU és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás

Hivatkozás :

2011/0378(NLE) Nem jogalkotási aktusok
PECH

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hatáskörrel rendelkező hatóságok által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 67. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában benyújtandó információkról

Hivatkozás :

2014/3022(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes, megerősített együttműködés

Dokumentumok :

A Bizottság .felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a letéti kockázati periódusokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/3021(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003. november 4-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/3020(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

Dokumentumok :

Szergej Sztanisev parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Hivatkozás :

2014/2259(IMM) Mentesség
JURI

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek be nem fogadható voltával összefüggő időszakok és időpontok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/3019(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
PECH

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a jelentős részesedésekre vonatkozó egyes szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/3016(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes, megerősített együttműködés

Dokumentumok :

A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertésfajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozása

Hivatkozás :

2013/0433(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ENVI AGRI

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedéseknek a vajra és sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása formájában történő megállapításáról

Hivatkozás :

2014/3014(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes

Dokumentumok :

Helyesbítés a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vállalkozások fix általános költségeken alapuló szavatolótőke-követelményei tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. szeptember 4-i C(2014)6200 felhatalmazáson alapuló rendelethez

Hivatkozás :

2014/3013(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár