Folyamatban lévő munkák

Folyamatban lévő munkák

 

A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, és hogy melyik szakaszban jár éppen, az előadó neve, és hogy az adott bizottság-e az illetékes bizottság vagy csak véleménynyilvánításra kérték fel. A bejegyzések a jogalkotási figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

 
 
Szűrés bizottságok szerint
 
 
 

Dokumentumok :

Az EU és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás

Hivatkozás :

2011/0378(NLE) Nem jogalkotási aktusok
PECH

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvánosságra hozatalra, valamint a kedvezményezettek tájékoztatására szolgáló intézkedések megállapításáról

Hivatkozás :

2014/2794(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
LIBE

illetékes

Dokumentumok :

Az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködés és a Feröer szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulása

Hivatkozás :

2014/0228(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Dokumentumok :

A DEC 17/2014. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság

Hivatkozás :

2014/2063(GBD) Költségvetési irányítás: előirányzatok átcsoportosítása, átvitele
BUDG

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az iskolatejprogram céljából a tagállamok által kidolgozandó nemzeti vagy regionális stratégia tekintetében történő kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/2789(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/2785(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
PECH

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, a 2013. május 21-i 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel a több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében módosított 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Hivatkozás :

2014/2784(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
INTA

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. január 15-i 38/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Hivatkozás :

2014/2783(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
INTA

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről

Hivatkozás :

2014/2782(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
LIBE

illetékes

Dokumentumok :

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, a 2013. május 21-i 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel a több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében módosított 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Hivatkozás :

2014/2781(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
INTA

illetékes

Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár