Naujausios žinios

Next AGRI meetings: 5 December 2016, 9 January 2017, 25-26 January 2017

02-12-2016 - 10:30

Svarbūs įvykiai

Naujausi pranešimai spaudai

  •  

Food price volatility: Agriculture MEPs call for new EU risk management tools

AGRI 08-11-2016 - 11:14

To help farmers to cope with volatile prices, the EU must develop new risk and crisis management tools and strengthen their bargaining position in the food supply chain, says a non-legislative resolution voted in the Agriculture Committee on Tuesday. The supply chain should be made more transparent, and the EU budget more flexible, so that funds can be deployed faster to tackle crises, add MEPs. (Skaityti daugiau)

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

05-12-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Mediateka

29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Posėdis
29-11-2016 - 15:11
AGRI Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

AGRI komitetas atsakingas už Europos Komisijos darbo, susijusio su žemės ūkio politika, tikrinimą. Tai daugiausia apima pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimą siekiant juos priimti per plenarinį posėdį.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos