Naujausios žinios

Next AGRI meetings: 30.11.2015-01.12.2015 and 03.12.2015

20-11-2015 - 12:17

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

03-12-2015 09:30 / 11:30 AGRI DEVE ENVI

Mediateka

01-12-2015 - 09:19
AGRI Posėdis
30-11-2015 - 15:09
AGRI Posėdis
12-11-2015 - 09:15
AGRI Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

AGRI komitetas atsakingas už Europos Komisijos darbo, susijusio su žemės ūkio politika, tikrinimą. Tai daugiausia apima pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimą siekiant juos priimti per plenarinį posėdį.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos