Naujausios žinios

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

09:00 / 11:15 Pradėta AGRI
15:00 / 18:30 AGRI

Mediateka

19-07-2016 - 08:37
AGRI Posėdis
14-07-2016 - 09:11
AGRI Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

AGRI komitetas atsakingas už Europos Komisijos darbo, susijusio su žemės ūkio politika, tikrinimą. Tai daugiausia apima pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimą siekiant juos priimti per plenarinį posėdį.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos