Naujausios žinios

Next AGRI meetings

13-03-2018 - 10:20

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

20-03-2018 09:00 / 12:30 AGRI
20-03-2018 14:30 / 18:30 AGRI

Mediateka

12-03-2018 - 19:35
AGRI Posėdis
27-02-2018 - 15:10
AGRI DEVE Posėdis
22-02-2018 - 09:15
AGRI Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

AGRI komitetas atsakingas už Europos Komisijos darbo, susijusio su žemės ūkio politika, tikrinimą. Tai daugiausia apima pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimą siekiant juos priimti per plenarinį posėdį.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos