Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Daugiau
 
 
Svarbūs įvykiai
 
New Draft Budget for 2015

Following the failure of the conciliation procedure on the 2015 EU budget and various pending amending budgets for the current year, the Committee on Budgets at its meeting of 3/4 December will examine the new Draft Budget presented by the Commission on 28 November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. daugiametę Sąjungos pajamų ir išlaidų finansinę programą bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;
2. Parlamento biudžeto valdymo teises, būtent už Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;
3. Parlamento sąmatą, sudarytą pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką;
4. decentralizuotų organų biudžetą;
5. Europos investicijų banko finansinę veiklą, kuri nėra Europos ekonomikos valdymo dalis;
6. Europos plėtros fondo lėšų įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;
7. visų Sąjungos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su Daugiamete finansine programa, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;
8. einamųjų metų biudžeto vykdymo stebėseną ir vertinimą, neatsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 95 straipsnio 1 dalį, asignavimų perkėlimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl projektų, susijusių su pastatais ir turinčių didelį finansinį poveikį;
9. Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.
 
Kitos transliacijos
 
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Mieli lankytojai,
 
sveiki atvykę į vienos iš ES biudžeto valdymo institucijų – Europos Parlamento – Biudžeto komiteto interneto svetainę. Komitetas, kurį sudaro 41 narys ir tiek pat pavaduojančiųjų narių, kartu su Ministrų Taryba diskutuoja dėl Sąjungos biudžeto, jį tikrina, keičia ir priima.
 
ES valstybių narių parlamentai vykdo ne tik teisėkūros užduotis, bet ir balsuoja dėl mokesčių ir juos tvirtina. Europos Sąjunga dar nerenka mokesčių, nes mokesčių rinkimas – valstybių narių prerogatyva. Taip bus tol, kol ES neturi nuosavų išteklių. Tačiau Europos Sąjunga turi biudžetą, kuriuo naudojantis vykdoma ES politika ir užtikrinama gera ES institucijų veikla.
 
Visą savo energiją, patirtį ir žinias skirsiu tam, kad ES biudžetas taptų tikra ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo priemone. Šiuo tikslu ketinu siekti, kad, vykdant daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą, kartu su Taryba ši programa būtų iš tiesų persvarstyta. Taip pat spręsime daugybę kitų svarbių klausimų, pvz., euro zonos biudžeto, tikros nuosavų išteklių sistemos sukūrimo klausimus ar nuolat pasikartojančią neįvykdytų įsipareigojimų problemą. Biudžeto komitetas ketina dėti visas pastangas, kad Europos Sąjungai suteiktų naują stimulą ir prasmę.
 
Malonaus apsilankymo!
 
Jean Arthuis