Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Vote on Draft Amending Budgets

At its meeting on 4 November the Committee on Budgets will proceed to an indicative vote on all pending Draft Amending Budgets (DABs) for the current year. As the adoption of these DABs is currently deadlocked at the Council, BUDG wishes to give a strong political signal to solve the outstanding problems for the current year before the Conciliation Committee for the 2015 EU Budget will convene on 6 November.

   
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. daugiametę Sąjungos pajamų ir išlaidų finansinę programą bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;
2. Parlamento biudžeto valdymo teises, būtent už Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;
3. Parlamento sąmatą, sudarytą pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką;
4. decentralizuotų organų biudžetą;
5. Europos investicijų banko finansinę veiklą, kuri nėra Europos ekonomikos valdymo dalis;
6. Europos plėtros fondo lėšų įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;
7. visų Sąjungos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su Daugiamete finansine programa, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;
8. einamųjų metų biudžeto vykdymo stebėseną ir vertinimą, neatsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 95 straipsnio 1 dalį, asignavimų perkėlimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl projektų, susijusių su pastatais ir turinčių didelį finansinį poveikį;
9. Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Mieli lankytojai,
 
sveiki atvykę į vienos iš ES biudžeto valdymo institucijų – Europos Parlamento – Biudžeto komiteto interneto svetainę. Komitetas, kurį sudaro 41 narys ir tiek pat pavaduojančiųjų narių, kartu su Ministrų Taryba diskutuoja dėl Sąjungos biudžeto, jį tikrina, keičia ir priima.
 
ES valstybių narių parlamentai vykdo ne tik teisėkūros užduotis, bet ir balsuoja dėl mokesčių ir juos tvirtina. Europos Sąjunga dar nerenka mokesčių, nes mokesčių rinkimas – valstybių narių prerogatyva. Taip bus tol, kol ES neturi nuosavų išteklių. Tačiau Europos Sąjunga turi biudžetą, kuriuo naudojantis vykdoma ES politika ir užtikrinama gera ES institucijų veikla.
 
Visą savo energiją, patirtį ir žinias skirsiu tam, kad ES biudžetas taptų tikra ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo priemone. Šiuo tikslu ketinu siekti, kad, vykdant daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą, kartu su Taryba ši programa būtų iš tiesų persvarstyta. Taip pat spręsime daugybę kitų svarbių klausimų, pvz., euro zonos biudžeto, tikros nuosavų išteklių sistemos sukūrimo klausimus ar nuolat pasikartojančią neįvykdytų įsipareigojimų problemą. Biudžeto komitetas ketina dėti visas pastangas, kad Europos Sąjungai suteiktų naują stimulą ir prasmę.
 
Malonaus apsilankymo!
 
Jean Arthuis