Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Sąjungos ekonomikos ir pinigų politikos sritis, Ekonominės ir pinigų sąjungos bei Europos pinigų ir finansinės sistemos veikimą (įskaitant santykius su susijusiomis institucijomis ir organizacijomis);
 
2.    laisvą kapitalo ir mokėjimų judėjimą (tarptautinius mokėjimus, vieningą mokėjimų erdvę, mokėjimų balansą, kapitalo judėjimą ir paskolų gavimo bei teikimo politiką, kapitalo iš trečiųjų šalių judėjimo kontrolę, kapitalo eksportą iš Europos Sąjungos į trečiąsias šalis skatinančias priemones);
 
3.    tarptautinę pinigų ir finansinę sistemą (įskaitant santykius su finansinėmis ir pinigų institucijomis bei organizacijomis);
 
4.    konkurencijos ir valstybės arba viešosios pagalbos taisykles;
 
5.    mokesčių nuostatas;
 
6.    finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų, įskaitant finansines ataskaitas, auditą, apskaitos taisykles, įmonių valdymą ir kitus su finansinėmis paslaugomis susijusius bendrovių teisės klausimus, reguliavimą ir kontrolę.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Europos Parlamentas nustato Europos politinės darbotvarkės gaires, o Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas (ECON) atlieka pagrindinį vaidmenį Parlamento veikloje. Jis atsako už tokias sritis, kaip ES ekonomikos ir pinigų politika, mokesčių ir konkurencijos politika, laisvas kapitalo judėjimas, bei reglamentuoja finansinių paslaugų (bankų, draudimo bendrovių, pensinių fondų, turto ir kapitalo valdymo, apskaitos, tarptautinės pinigų ir finansų sistemos ir kt.) sritis. Kadangi pagrindinis Parlamento darbas vyksta komitetuose, tai būtent ECON komitetas atlieka didžiausią Parlamento darbą svarbiausiose ekonomikos ir pinigų politikos srityse. Todėl ECON komitetui tenka pagrindinis vaidmuo Parlamento veikloje, susijusioje su dabartine ekonomikos ir finansų krize, ir šis komitetas svariai įtakoja politinę darbotvarkę tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu.
 
Sąjungos pinigų politikos, EPS ir Europos pinigų sistemos atžvilgiu ECB atskaitomybė Parlamentui yra labai reikšminga, nes ji yra svarbi atsvara centrinio banko nepriklausomumui.
 
ECON komitetas atlieka pagrindinį vaidmenį ES teisės aktų rengimo srityje, nes Parlamentas kartu su Taryba rengia daugelį ES politikos sričių reguliuojančius teisės aktus. ES teisė dažnai nulemia valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, ypač reguliuojančius finansų paslaugas, o nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo - ir ES teisės aktus ekonomikos valdysenos srityje. Tai suteikia ECON komiteto nariams galimybę formuoti ES teisę šiose svarbiose ES politikos srityse.