Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

   
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos
 
Komitetas yra atsakingas už:
1.    aplinkos politiką ir aplinkosaugos priemones, visų pirma:
a)    oro, dirvožemio ir vandens taršą, atliekų tvarkymą ir perdirbimą, pavojingas medžiagas ir preparatus, triukšmo lygius, klimato kaitą, biologinės įvairovės apsaugą,
b)    tvarų vystymąsi,
c)    tarptautines ir regionines aplinkosaugos priemones bei susitarimus,
d)    žalos aplinkai atitaisymą,
e)    civilinę saugą,
f)    Europos aplinkos agentūrą,
g)    Europos cheminių medžiagų agentūrą;
 
2.    visuomenės sveikatą, visų pirma:
a)    visuomenės sveikatos programas ir konkrečius veiksmus šioje srityje,
b)    vaistų pramonės ir kosmetikos gaminius,
c)    su bioterorizmu susijusius sveikatos aspektus,
d)    Europos vaistų vertinimo agentūrą ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą;
 
3.    maisto saugos klausimus, visų pirma:
a)    maisto produktų ženklinimą ir saugą,
b)    veterinarijos teisės aktus dėl apsaugos nuo rizikos žmonių sveikatai, maisto produktų ir maisto gamybos sistemų tikrinimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,
c)    Europos maisto saugos tarnybą ir Europos maisto ir veterinarijos tarnybą.
 
Kitos transliacijos
 
Mediateka
 
Welcome
 
 

Sveiki atvykę į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto interneto svetainę.
 
69 narių sudaromas ENVI komitetas – teisėkūros srityje pirmaujantis Europos Parlamento komitetas.
 
ENVI komiteto nariai aktyviai dirba, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie maistą, pirmiausia taikant reglamentą dėl produktų ženklinimo ir jų pateikimo rinkai. ENVI komitetas įsipareigojęs siūlyti europinius sprendimus visuomenės sveikatos klausimams spręsti.
 
Jis taip pat atsakingas už įvairiausias politikos sritis, įskaitant oro ir vandens taršą, atliekų tvarkymą ar biologinės įvairovės apsaugą – ir tai tik kelios iš jų. Komiteto nariai įsipareigoję siekti, kad Europa efektyviai naudotų išteklius ir būtų tvari.
 
Kova su klimato kaita yra komiteto darbo kertinis akmuo. Tai klausimas, kuriam šios kadencijos pradžios darbotvarkėje bus teikiamas ypatingas prioritetas, rengiantis artėjantiems aukščiausiojo lygio susitikimams klimato klausimais, kurie bus gyvybiškai svarbūs norint priimti 2015 m. numatomą tarptautinį susitarimą dėl klimato. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) kultivavimas ir galimas jų ribojimas ar uždraudimas valstybėse narėse bus dar viena sritis, šios parlamentinės kadencijos pradžioje pareikalausianti ypatingo dėmesio.
 
Tikimės, kad ši interneto svetainė leis Jums visapusiškai susipažinti su mūsų darbu ir paskatins Jus teikti pastabas bet kuriuo Jums rūpimu klausimu.
 
Giovanni La Via