Naujausios žinios

25-11-2015 - 15:10
Latest news

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

01-12-2015 15:00 / 17:00 ITRE IMCO

Mediateka

16-11-2015 - 15:09
IMCO Posėdis
10-11-2015 - 15:09
IMCO ITRE Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Vicky Ford

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas atsakingas už ES taisyklių laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, laisvo specialistų judėjimo, muitų politikos, standartizacijos ir vartotojų ekonominių interesų srityse teisinę priežiūrą ir tikrinimą.  Komiteto nariai dirba siekdami sumažinti ekonominės prekybos kliūtis ir supaprastinti teisės aktus, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų stiprinamas konkurencingumas, kartu rūpinantis vartotojų interesais įvairiausiuose sektoriuose.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos