Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
Svarbūs įvykiai
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Europos Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą, Europos Sąjungos teisės aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant teisinio pagrindo parinkimą ir subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi;
 
2.    tarptautinės teisės aiškinimą ir taikymą tiek, kiek tai yra susiję su Europos Sąjunga;
 
3.    Bendrijos teisės supaprastinimą, ypač pasiūlymus dėl teisės aktų, siekiant ją oficialiai kodifikuoti;
 
4.    Parlamento teisių ir prerogatyvų teisinę apsaugą, įskaitant ieškinius Teisingumo Teisme ir Pirmosios instancijos teisme;
 
5.    valstybių narių teisinę sistemą įtakojančius Bendrijos aktus, ypač šiose srityse:
a)    civilinės ir komercinės teisės,
b)    bendrovių teisės,
c)    intelektinės nuosavybės teisės,
d)    proceso teisės;
 
 
6.    teisminį ir administracinį bendradarbiavimą civilinėse bylose;
 
7.    atsakomybę aplinkosaugos srityje ir sankcijas už nusikaltimus aplinkai;
 
8.    etikos klausimus, susijusius su naujosiomis technologijomis, naudojant darbo su susijusiais komitetais procedūrą;
 
9.    Parlamento narių statutą ir Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus;
 
10.    Parlamento narių privilegijas ir imunitetus bei jų įgaliojimų patikrinimą;
 
11.    Teisingumo Teismo struktūrą ir statutą;
 
12.    Vidaus rinkos derinimo tarnybą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Teisės reikalų komiteto interneto svetainės įžanginis žodis
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
 
Komitetas, kuris taip pat žinomas kaip JURI komitetas (vartojamas trumpinys prancūzų k.), yra atsakingas už civilinės ir tarptautinės privatinės teisės sričių teisės aktus ir todėl aktyviai dalyvauja kasdieniame visos Sąjungos piliečių gyvenime, nagrinėdamas jiems svarbius klausimus. Komitetas taip pat atsakingas už bendrovių teisę, taigi jis stengiasi palengvinti vidaus rinkoje veikiančių įmonių veiklą. Dar viena svarbi komiteto atsakomybės sritis – konkurencija; šiuo metu vyksta reikšmingos diskusijos dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos.
 
Be to, komitetas atsakingas už Sąjungos valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir už Parlamento teisę – Europos Parlamento narių statutą, parlamentinį imunitetą ir išrinktų Parlamento narių įgaliojimų tikrinimą.
 
Pažymėtina, kad Teisės reikalų komitetas yra Parlamento patarėjas įvairiais horizontaliaisiais teisės klausimais šiose srityse: Sąjungos teisės aktų teisinis pagrindas, įgyvendinimo aktai ir deleguoti teisės aktai, subsidiarumo principas ir su Europos Parlamentu susiję ieškiniai. Be to, viena iš svarbių komiteto pareigų – didinti Parlamento informuotumą geresnės teisėkūros ir teisės aktų supaprastinimo srityse.
 
Tikiuosi, ši interneto svetainė Jums bus naudinga ir informatyvi.
 
Pagarbiai
 

Komiteto pirmininkas Klaus-Heiner Lehne