Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 19. January 2015, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 20. January 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
 
 
 
 
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Trade marks negotiations to continue in January

 
Joint statement by the European Parliament negotiating team and the Italian Presidency of the Council with regards to the trade marks package
 
During the autumn of 2014 all three Institutions of the European Union have been working very hard to achieve without any undue delays an adoption of the Trade Marks package.
 
Despite the broad consensus on many aspects of the proposal the parties have considered that some additional time is needed in order to be able to arrive at a final conclusion on all essential elements of the package. Thus the co-legislators have decided jointly to postpone the final trilogue scheduled originally for December 16. The new date of this trilogue will be communicated shortly. This will also enable the co-legislators to ensure that the drafting of the final proposal is of the highest possible quality.
 
An agreement has already been reached on many issues, including notably the treatment of goods in transit and small consignments.
 
The negotiating team of the European Parliament would like to express its sincere appreciation to the Italian presidency for the remarkable progress that has been achieved in such short time on a technically complex dossier. The negotiating team considers that the compromise proposals put forward by Coreper constitute a very good foundation for reaching a final and complete agreement on the package in the first months of the next year. This would not have been possible without the considerable efforts of the Italian presidency.
 
The Presidency of the Council would like to thank the negotiating team of the European Parliament for its active commitment and cooperation on this complex proposal and to express its gratitude to the delegations in the Council for their constructive support in view of a final agreement by the two co-legislators.
 
 
On behalf of the negotiating team of the European Parliament
 
Cecilia Wikström
 
 
On behalf of the Presidency of the Council
 
Marco Peronaci
 
 

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Sąjungos teisės aiškinimą, taikymą ir stebėseną, Sąjungos teisės aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant teisinio pagrindo parinkimą ir subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi;
 
2.    tarptautinės teisės aiškinimą ir taikymą tiek, kiek tai yra susiję su Europos Sąjunga;
 
3.    geresnę teisėkūrą ir Sąjungos teisės supaprastinimą;
 
4.    Parlamento teisių ir prerogatyvų teisinę apsaugą, įskaitant dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;
 
5.    valstybių narių teisinę sistemą įtakojančius Sąjungos aktus, visų pirma šiose srityse:
 
a)    civilinės ir komercinės teisės,
 
b)    bendrovių teisės,
 
c)    intelektinės nuosavybės teisės,
 
d)    proceso teisės;
 
6.    teisminio ir administracinio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemones;
 
7.    atsakomybę aplinkosaugos srityje ir sankcijas už nusikaltimus aplinkai;
 
8.    etikos klausimus, susijusius su naujosiomis technologijomis, kartu su kompetentingais komitetais taikant darbo su susijusiais komitetais procedūrą;
 
9.    Parlamento narių statutą ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus;
 
10.    Parlamento narių privilegijas ir imunitetus bei jų įgaliojimų patikrinimą;
 
11.    Europos Sąjungos Teisingumo Teismo struktūrą ir statutą;
 
12.    Vidaus rinkos derinimo tarnybą.
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveiki atvykę į Teisės reikalų komiteto interneto svetainę
 
 

Komitetas atsakingas už intelektinę nuosavybę ir šios kadencijos laikotarpiu spręs klausimus, susijusius su nuostatų dėl ES prekės ženklų reforma, komercinėmis paslaptimis ir autorių teisių ateitimi, atsižvelgdamas į savo ankstesnį darbą skaitmeninių teisių valdymo ir autorių teisių informacinėje visuomenėje klausimais.
 
Kalbant apie bendrovių teisę, jo svarbiausi prioritetai apims darbo, susijusio su naujomis taisyklėmis nemokumo srityje, užbaigimą ir naujo pasiūlymo dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių svarstymą. Tuo pat metu komitetas toliau skirs dėmesio piliečiams, šeimoms ir įmonėms vidaus rinkoje: ketinama peržiūrėti tarptautinės privatinės teisės nuostatas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis (įskaitant vaikų grobimą), pripažinimo bei vykdymo ir pasiūlymą dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros atnaujinimo.
 
Pagaliau komitetas padeda visam Parlamentui susidaryti informacija pagrįstą nuomonę apie įvairius itin techninio pobūdžio klausimus, be kita ko, patardamas, kada naudoti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, užtikrindamas, kad būtų tinkamai atsižvelgta į nacionalinių parlamentų indėlį pagal subsidiarumo mechanizmą, ir priimdamas sprendimus dėl Parlamento interesų gynimo teisme.
 
Tikiuosi, kad šioje interneto svetainėje rasite pakankamai informacijos, ir norėčiau padėkoti už tai, kad domitės Teisės reikalų komiteto veikla.
 
Pirmininkas Pavel Svoboda