Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Steeve‘o Briois (Steeve Briois) imunitetą

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Sophie Montel imunitetą

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

PRANEŠIMAS dėl prašymo konsultuotis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) privilegijų ir imunitetų

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA