Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą

02-04-2019 A8-0184/2019 PE634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą

02-04-2019 A8-0183/2019 PE634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą

02-04-2019 A8-0185/2019 PE634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą

21-03-2019 A8-0178/2019 PE632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

06-03-2019 A8-0167/2019 PE630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą

06-03-2019 A8-0166/2019 PE630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą

06-03-2019 A8-0165/2019 PE634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos

06-02-2019 A8-0068/2019 PE630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER