Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 24 September 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

   
Debriefing on the informal meeting of EU Defence Ministers

On 11 September 2014 the Subcommittee exchanged views with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS on the outcome of the informal meeting of EU Defence Ministers on 9 and 10 September 2014. 
 
 

   
NATO priorities and challenges after the Wales Summit

On 11 September 2014 the Subcommittee debated NATO priorities and challenges after its summit on 4 and 5 September 2014, with James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Saugumo ir gynybos pakomitetis priklauso Užsienio reikalų komitetui. Jo veiklos kryptys apibrėžiamos Užsienio reikalų komiteto įgaliojimų skirsnio pirmoje dalyje:

„Komitetas yra atsakingas už: bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bei bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP). Šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis.”
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Vis didesnę grėsmę mūsų taikai ir saugumui, kurie niekuomet neturėtų būti laikomi savaime suprantamais dalykais, kelia įvykiai šalia mūsų ir kitur. Europos Sąjungos sutartyje numatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės gali imtis efektyvių veiksmų, kad pašalintų šias grėsmes ES kaimynystėje.
 
Nuo 1999 m. sukurtos bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) iki nuo tada surengtų 30 pilietinių ir karinių misijų: ES prisidėjo prie stabilumo ir padėjo palaikyti taiką Balkanuose, Pietų Kaukaze, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. 2013 m. ES vadovai parengė veiksmų planą, kad būtų užtikrinti veiksmingesni pajėgumai ir atsirastų naujas stimulas BSGP, kartu atkreipdami ypatingą dėmesį į svarbius mūsų santykius su NATO.
 
Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitetis susikūrė kaip pagrindinis forumas diskusijoms skatinti ir BSGP pokyčiams vertinti institucijų, pajėgumų ir operacijų požiūriais. Tai esminė priemonė norint garantuoti sprendimų dėl BSGP priėmėjų atskaitomybę ir užtikrinti, kad politiką suprastų ES piliečiai.
 
Per šią 8-ąją kadenciją SEDE pakomitetis toliau atidžiai stebės BSGP siekdamas užtikrinti, kad ją įgyvendinant būtų greitai ir veiksmingai reaguojama į naujus ir esamus Sąjungos ir jos piliečių saugumo iššūkius.
 
SEDE pakomitečio pirmininkė
Anna Fotyga