Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
The next SEDE meeting

will take place on Thursday, 20 November 2014, 9:00-12:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
Visi pranešimai  
Security situation in the Baltic Sea

The Subcommittee will exchange views with Airis Rikveilis, Defence Counsellor to NATO and the EU, Latvia and Tomasz Szatkowski, President of the National Centre for Strategic Studies, Poland, on the security situation in the Baltic Sea basin.
 
When: 20 November 2014, 9:00-10:30        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

   
Presentation of the Maritime Security Strategy Action Plan

The Subcommittee will exchange views on the forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan with Paola Imperiale, Maritime Coordinator at the Italian Ministry of Foreign Affairs, Rudolf Roy, Head of Security Policy and Sanctions Division, EEAS and Beate Gminder, Head of Maritime Policy Mediterranean and Black Sea Unit, DG MARE, European Commission.
 
When: 20 November 2014, 10:30-12:00        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

   
EDA's role in the implementation of defence summit conclusions

This item is CANCELLED.

   
CSDP priorities in the context of evolving security environment

On 5 November the Subcommittee exchanged views on the CSDP priorities in the context of the evolving security environment with Walter Stevens, Chair of the Political and Security Committee.
 
 

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Saugumo ir gynybos pakomitetis priklauso Užsienio reikalų komitetui. Jo veiklos kryptys apibrėžiamos Užsienio reikalų komiteto įgaliojimų skirsnio pirmoje dalyje:

„Komitetas yra atsakingas už: bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bei bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP). Šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis.”
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Vis didesnę grėsmę mūsų taikai ir saugumui, kurie niekuomet neturėtų būti laikomi savaime suprantamais dalykais, kelia įvykiai šalia mūsų ir kitur. Europos Sąjungos sutartyje numatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės gali imtis efektyvių veiksmų, kad pašalintų šias grėsmes ES kaimynystėje.
 
Nuo 1999 m. sukurtos bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) iki nuo tada surengtų 30 pilietinių ir karinių misijų: ES prisidėjo prie stabilumo ir padėjo palaikyti taiką Balkanuose, Pietų Kaukaze, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. 2013 m. ES vadovai parengė veiksmų planą, kad būtų užtikrinti veiksmingesni pajėgumai ir atsirastų naujas stimulas BSGP, kartu atkreipdami ypatingą dėmesį į svarbius mūsų santykius su NATO.
 
Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitetis susikūrė kaip pagrindinis forumas diskusijoms skatinti ir BSGP pokyčiams vertinti institucijų, pajėgumų ir operacijų požiūriais. Tai esminė priemonė norint garantuoti sprendimų dėl BSGP priėmėjų atskaitomybę ir užtikrinti, kad politiką suprastų ES piliečiai.
 
Per šią 8-ąją kadenciją SEDE pakomitetis toliau atidžiai stebės BSGP siekdamas užtikrinti, kad ją įgyvendinant būtų greitai ir veiksmingai reaguojama į naujus ir esamus Sąjungos ir jos piliečių saugumo iššūkius.
 
SEDE pakomitečio pirmininkė
Anna Fotyga