Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

   
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Saugumo ir gynybos pakomitetis priklauso Užsienio reikalų komitetui. Jo veiklos kryptys apibrėžiamos Užsienio reikalų komiteto įgaliojimų skirsnio pirmoje dalyje:
 
„Komitetas yra atsakingas už: bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bei Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP). Šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis.”
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

„Nuo pat pradžių, kai 1999 m. buvo parengta bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP), Europos Sąjungai atsirado galimybė parodyti savo gebėjimus veikti veiksmingai ir naudingai pasaulyje. Sąjunga surengė daugiau nei dvidešimt civilinių ir karinių misijų ir taip prisidėjo prie stabilumo ir taikos palaikymo Balkanuose, Pietų Kaukaze, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje.
 
Tačiau tam, kad kokios nors krypties ES politika būtų visiškai pagrįsta, t. y. suprantama, priimtina valstybių narių piliečiams ir net jų pageidaujama, būtina, kad Europos Parlamentas dalyvautų priimant sprendimus.
 
Mano įsitikinimu, Saugumo ir gynybos pakomitečio vaidmuo – būtent nagrinėti BSGP raidą instituciniu, pajėgumų ir veiklos aspektais ir užtikrinti, kad saugumo ir gynybos klausimai nebūtų svarstomi vien tik per ekspertų diskusijas, bet kad juos svarstant būtų reaguojama ir į ES piliečių rūpimus klausimus“.
 
Arnaud Danjean