Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 21 January 2015, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
Visi pranešimai  
Building European military capabilities

On 3 December, the Subcommittee exchanged views with General Jean-Paul Paloméros, Supreme Allied Commander Transformation, NATO and Claude-France Arnould, Chief Executive, European Defence Agency, on military capability development in Europe, after the Wales NATO Summit and before the 2015 European Council.
 
 

   
Financial rules applicable to the Union budget

On 3 December, the Subcommittee considered the draft opinion on Financial rules applicable to the general budget of the Union, by Rapporteur Christian Ehler (EPP). The committee responsible is BUDG (Rapporteur: Ingeborg Gräßle, EPP).
 
 

   
Security situation in the South Caucasus

On 3 December, the Subcommittee debated the security situation in the South Caucasus after the signature of the "strategic partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia with H.E. Natalie Sabanadze, Ambassador of Georgia to the EU.
 
 

   
Briefings on Defence Council and CSDP Civilian Missions

On 3 December, the Subcommittee discussed the state of play of the EU's civilian missions with Kenneth Deane, Director, Civilian Planning and Conduct Capability, EEAS. It was also debriefed on the results of the Foreign Affairs Council (Defence) held on 18 November, by Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS.
 

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Saugumo ir gynybos pakomitetis priklauso Užsienio reikalų komitetui. Jo veiklos kryptys apibrėžiamos Užsienio reikalų komiteto įgaliojimų skirsnio pirmoje dalyje:

„Komitetas yra atsakingas už: bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bei bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP). Šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis.”
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Vis didesnę grėsmę mūsų taikai ir saugumui, kurie niekuomet neturėtų būti laikomi savaime suprantamais dalykais, kelia įvykiai šalia mūsų ir kitur. Europos Sąjungos sutartyje numatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės gali imtis efektyvių veiksmų, kad pašalintų šias grėsmes ES kaimynystėje.
 
Nuo 1999 m. sukurtos bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) iki nuo tada surengtų 30 pilietinių ir karinių misijų: ES prisidėjo prie stabilumo ir padėjo palaikyti taiką Balkanuose, Pietų Kaukaze, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. 2013 m. ES vadovai parengė veiksmų planą, kad būtų užtikrinti veiksmingesni pajėgumai ir atsirastų naujas stimulas BSGP, kartu atkreipdami ypatingą dėmesį į svarbius mūsų santykius su NATO.
 
Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitetis susikūrė kaip pagrindinis forumas diskusijoms skatinti ir BSGP pokyčiams vertinti institucijų, pajėgumų ir operacijų požiūriais. Tai esminė priemonė norint garantuoti sprendimų dėl BSGP priėmėjų atskaitomybę ir užtikrinti, kad politiką suprastų ES piliečiai.
 
Per šią 8-ąją kadenciją SEDE pakomitetis toliau atidžiai stebės BSGP siekdamas užtikrinti, kad ją įgyvendinant būtų greitai ir veiksmingai reaguojama į naujus ir esamus Sąjungos ir jos piliečių saugumo iššūkius.
 
SEDE pakomitečio pirmininkė
Anna Fotyga