Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next TRAN meeting

The next TRAN meeting will take place from Monday 3 November 15:00 p.m. to Tuesday 4 November 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Presentation of the study on investments in large TEN-T projects

A provisional version of the update of the 2013 study on 'investments in large TEN-T projects' will be presented to the TRAN Committee on 04.11.14.
 
This update adds five new case studies to the analysis, three of which dealing with mega projects that are still in the planning or in early implementation phase: Lyon-Turin, Iron-Rhine and S21/Stuttgart-Ulm. The update also shows that not all lessons from the past have been learned, in particular as regards the need for early and transparent public participation. The study will be finalized following the presentation.

   
Exchange of views with EMSA Executive Director

The TRAN Committee will hold an exchange of views with Marku Mylly, Executive Director of the European Maritime Safety Agency in the next meeting. The presentation will take place on 04.11.14 from 11:00-12:00 in P1A002 (Paul-Henri Spaak building).

 
Daugiau
 
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
The Rapporteur will present her draft report in the next TRAN Committee meeting on 03.11.14.

   
Hearing on European road toll systems for private vehicles

The TRAN Committee will hold a hearing on the European road toll systems for private vehicles on 04.11.14 from 15:30-19:00 in room P1A002 (Paul-Henri Spaak building).
 
The event will be organised in two parts:
- Road financing and legal aspects
- Toll systems in Europe - case studies
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 30.10.14.

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. klausimus, susijusius su bendros geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos sukūrimu, visų pirma:
 
a) bendras transportui Europos Sąjungoje taikomas taisykles,
b) transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą transporto infrastruktūros srityje,
c) transporto paslaugų teikimą ir santykius su trečiosiomis šalimis transporto srityje,
d) transporto saugą,
e) santykius su tarptautinėmis transporto organizacijomis;
f) Europos jūrų saugumo agentūrą, Europos geležinkelio agentūrą, Europos aviacijos saugos agentūrą ir bendrąją įmonę SESAR;
 
2. pašto paslaugas;
 
3. turizmą.
 
Kitos transliacijos
 
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Sveiki atvykę į Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto interneto svetainę!

Šioje svetainėje rasite informaciją apie komiteto, kuriam pirmininkauju nuo 2014 m. liepos 7 d., narius ir veiklą.  
 
Kai taikant bendro sprendimo procedūrą rengiami transporto, turizmo ir pašto paslaugų sektorių teisės aktai, TRAN komitetas dalyvauja šiame procese kartu su Taryba kaip lygiavertis partneris.
 
Mūsų darbo tikslas – užtikrinti mobilumą ir kartu saugoti klimatą. Juk transporto sektoriuje ne tik išmetama 24 proc. viso ES išmetamo CO2 kiekio, bet ir nuo 1990 m. šių išmetalų kiekis išaugo 28 proc. Tuo pačiu laikotarpiu namų ūkiai sugebėjo išmetalų kiekį sumažinti 24 proc., o pramonės sektoriuje jis sumažėjo net 32 proc. Taigi klimato kaitos negalėsime sustabdyti, jei nebus judumo pokyčių.
 
Mums reikia veiksmingos ir patikimos infrastruktūros, visame transporto sektoriuje taikomų sąžiningų taisyklių, aukščiausių saugumo standartų ir teisiškai privalomų teisių keliaujantiems po Europą žmonėms.
 
Transporto ir turizmo komitetas tai seniai suprato ir siekia užtikrinti ekologišką, saugų ir nebrangų judumą Europoje, visų pirma tuomet, kai keliaujama kertant sienas.
 
Michael Cramer