Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 19 January 15:00 p.m. to Tuesday 20 January 18:30 p.m. in Brussels in JAN 6Q2 (Jozsef Antall building). The meeting will be webstreamed.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Season's greetings and safe travels

The TRAN Secretariat wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. klausimus, susijusius su bendros geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos sukūrimu, visų pirma:
 
a) bendras transportui Europos Sąjungoje taikomas taisykles,
b) transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą transporto infrastruktūros srityje,
c) transporto paslaugų teikimą ir santykius su trečiosiomis šalimis transporto srityje,
d) transporto saugą,
e) santykius su tarptautinėmis transporto organizacijomis;
f) Europos jūrų saugumo agentūrą, Europos geležinkelio agentūrą, Europos aviacijos saugos agentūrą ir bendrąją įmonę SESAR;
 
2. pašto paslaugas;
 
3. turizmą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Sveiki atvykę į Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto interneto svetainę!

Šioje svetainėje rasite informaciją apie komiteto, kuriam pirmininkauju nuo 2014 m. liepos 7 d., narius ir veiklą.  
 
Kai taikant bendro sprendimo procedūrą rengiami transporto, turizmo ir pašto paslaugų sektorių teisės aktai, TRAN komitetas dalyvauja šiame procese kartu su Taryba kaip lygiavertis partneris.
 
Mūsų darbo tikslas – užtikrinti mobilumą ir kartu saugoti klimatą. Juk transporto sektoriuje ne tik išmetama 24 proc. viso ES išmetamo CO2 kiekio, bet ir nuo 1990 m. šių išmetalų kiekis išaugo 28 proc. Tuo pačiu laikotarpiu namų ūkiai sugebėjo išmetalų kiekį sumažinti 24 proc., o pramonės sektoriuje jis sumažėjo net 32 proc. Taigi klimato kaitos negalėsime sustabdyti, jei nebus judumo pokyčių.
 
Mums reikia veiksmingos ir patikimos infrastruktūros, visame transporto sektoriuje taikomų sąžiningų taisyklių, aukščiausių saugumo standartų ir teisiškai privalomų teisių keliaujantiems po Europą žmonėms.
 
Transporto ir turizmo komitetas tai seniai suprato ir siekia užtikrinti ekologišką, saugų ir nebrangų judumą Europoje, visų pirma tuomet, kai keliaujama kertant sienas.
 
Michael Cramer