Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 1 December 15:00 p.m. to Tuesday 2 December 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
Please note that the meeting of 20 November has been cancelled.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Hearing on Transport accessibility and connectivity in Central and Eastern Europe

The TRAN Committee will hold a hearing on 02.12.14 from 15:00-18:30 in meeting room P1A002 (Paul-Henri Spaak building). Three panels of experts have been invited to make the presentations.
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 27.11.14.

   
Exchange of views with Commissioner Bulc

The TRAN Committee will host an exchange of views with Violeta Bulc, Commissioner for Transport, in the next TRAN Committee meeting on 02.12.14 from 09:15-11:00.
 
The discussion can be followed on the TRAN website by webstreaming.

   
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
There will be a consideration of amendments in the TRAN Committee meeting on 01.12.14, and will be followed by a vote the next day.

   
Presentation of the amended 2014 CEF Transport Work Programmes

CEF annual and multi-annual work programmes specify the set of priorities and the total amount of financial support to be committed for each of these priorities in a given year.
 
The European Commission will present the amended 2014 CEF Transport Work Programmes on 01.12.14 from 15:00-16:00.

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. klausimus, susijusius su bendros geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos sukūrimu, visų pirma:
 
a) bendras transportui Europos Sąjungoje taikomas taisykles,
b) transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą transporto infrastruktūros srityje,
c) transporto paslaugų teikimą ir santykius su trečiosiomis šalimis transporto srityje,
d) transporto saugą,
e) santykius su tarptautinėmis transporto organizacijomis;
f) Europos jūrų saugumo agentūrą, Europos geležinkelio agentūrą, Europos aviacijos saugos agentūrą ir bendrąją įmonę SESAR;
 
2. pašto paslaugas;
 
3. turizmą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Sveiki atvykę į Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto interneto svetainę!

Šioje svetainėje rasite informaciją apie komiteto, kuriam pirmininkauju nuo 2014 m. liepos 7 d., narius ir veiklą.  
 
Kai taikant bendro sprendimo procedūrą rengiami transporto, turizmo ir pašto paslaugų sektorių teisės aktai, TRAN komitetas dalyvauja šiame procese kartu su Taryba kaip lygiavertis partneris.
 
Mūsų darbo tikslas – užtikrinti mobilumą ir kartu saugoti klimatą. Juk transporto sektoriuje ne tik išmetama 24 proc. viso ES išmetamo CO2 kiekio, bet ir nuo 1990 m. šių išmetalų kiekis išaugo 28 proc. Tuo pačiu laikotarpiu namų ūkiai sugebėjo išmetalų kiekį sumažinti 24 proc., o pramonės sektoriuje jis sumažėjo net 32 proc. Taigi klimato kaitos negalėsime sustabdyti, jei nebus judumo pokyčių.
 
Mums reikia veiksmingos ir patikimos infrastruktūros, visame transporto sektoriuje taikomų sąžiningų taisyklių, aukščiausių saugumo standartų ir teisiškai privalomų teisių keliaujantiems po Europą žmonėms.
 
Transporto ir turizmo komitetas tai seniai suprato ir siekia užtikrinti ekologišką, saugų ir nebrangų judumą Europoje, visų pirma tuomet, kai keliaujama kertant sienas.
 
Michael Cramer