Naujausios žinios

Next meeting

24-01-2018 - 16:42
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Kitos transliacijos

26-02-2018 15:00 / 17:45 AFCO
26-02-2018 17:45 / 18:30 JURI AFCO
27-02-2018 10:30 / 12:30 AFCO

Mediateka

21-02-2018 - 14:37
AFCO PETI Posėdis
24-01-2018 - 11:09
JURI AFCO Posėdis
23-01-2018 - 09:15
AFCO Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Sveiki atvykę į Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto interneto svetainę.

Per 2014–2019 m. kadenciją dėmesys bus telkiamas į ES ateičiai labai svarbius institucinius aspektus. Mes toliau vertinsime, kaip įgyvendinamos Lisabonos sutartyje numatytos naujovės, ir šis įvertinimas mums pasitarnaus kaip pagrindas planuojant naujus pokyčius. Be to, priemonių, kurių buvo imtasi po 2008 m. krizės, įvertinimas suteiks galimybę svarstyti, ar būtina nauja Sutarties reforma. Šia reforma būtų siekiama dviejų tikslų: integruoti tarpvyriausybinę Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje į ES teisės sistemą (dėl to gali prireikti iš dalies keisti sutartį) ir užtikrinti euro zonos ekonominio valdymo demokratinį teisėtumą. Vienas iš uždavinių bus užtikrinti, kad dėl stipresnės integracijos į euro zoną nenukentėtų ES vientisumas.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

Nuorodos