Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Daugiau
 
 
Svarbūs įvykiai
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Europos integracijos institucinius aspektus, visų pirma jei tai susiję su tarpvyriausybinių konferencijų bei konventų parengimu ir eiga;
2.    ES sutarties įgyvendinimą ir jos veikimo įvertinimą;
3.    derybų dėl Sąjungos plėtros institucinius padarinius;
4.    santykius tarp institucijų, įskaitant tarpinstitucinių susitarimų, kuriuos ruošiamasi patvirtinti Parlamente, nagrinėjimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnio 2 dalį;
5.    vienodą rinkimų tvarką;
6.    Europos politines partijas, nepažeidžiant Biuro įgaliojimų;
7.    atvejų, kai valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą;
8.    Darbo tvarkos taisyklių aiškinimą ir taikymą bei pasiūlymus dėl jų keitimo.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) interneto svetainės įžanginis žodis
 
 

Šioje interneto svetainėje Jūs rasite naujausią informaciją apie mūsų komiteto veiklą, taip pat rasite dokumentus, kurie jau buvo nagrinėjami anksčiau.
 
Konstitucinių reikalų komitetas atsakingas už Europos Sąjungos sutarčių tobulinimą ir įgyvendinimą, už santykius su įvairiomis Europos Sąjungos institucijomis ir Europos Parlamento bei nacionalinių parlamentų ryšius, taip pat už ryšius su Europos politinėmis partijomis; komitetas, be kita ko, atsakingas už Parlamento darbo tvarkos taisykles.
 
Per 2009–2014 m. kadenciją komitetas turi atlikti daug svarbių su Lisabonos sutarties įgyvendinimu ir visų pirma su tomis nuostatomis, kuriomis siekiama priartinti Europos Sąjungą prie jos piliečių, susijusių užduočių.
 
Komitetas, be savo įprastų kas mėnesį rengiamų ir retesnių ypatingų posėdžių, taip pat organizuoja viešuosius klausymus arba seminarus konkrečiomis temomis. Jei mūsų nariai nori išsamesnės informacijos konkrečiu klausimu, taip pat galime užsakyti parengti tyrimus. Apie visa tai informacijos rasite mūsų interneto svetainėje.
 
Čia taip pat pateikiamas mūsų narių sąrašas ir nurodomas sekretoriato kontaktinis adresas. Jei turite su mūsų komiteto veikla susijusių konkrečių klausimų, maloniai prašome į mus kreiptis.
 
Komiteto pirmininkas Carlo Casini