Naujausios žinios

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The AFCO meeting took place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

Svarbūs įvykiai

Fundamental rights in the European Union (2013-2014)

15-04-2015 - 16:51
Human rights in external policy

On 16.04.2015, the committee exchanged views on Mr Jáuregui Atondo opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)"

European Fund for Strategic Investments

15-04-2015 - 15:27

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015 and was adopted during AFCO 16.04.2015 committee meeting.

Subsidiarity and proportionality

15-04-2015 - 15:23
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The amendments tabled on the draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" was considered in AFCO on 16.04.2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

15-04-2015 - 15:22
Top story icon

On 16.04.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" was adopted in AFCO.

Monitoring the application of EU Law (2012-2013)

15-04-2015 - 12:14
Law

The draft opinion of Mr Castaldo on the"30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013) was discussed in AFCO on 16.04.2015

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

16-04-2015 - 15:07
AFCO Posėdis
16-04-2015 - 10:12
AFCO Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Ms Danuta Hübner

Sveiki atvykę į Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto interneto svetainę.

Per 2014–2019 m. kadenciją dėmesys bus telkiamas į ES ateičiai labai svarbius institucinius aspektus. Mes toliau vertinsime, kaip įgyvendinamos Lisabonos sutartyje numatytos naujovės, ir šis įvertinimas mums pasitarnaus kaip pagrindas planuojant naujus pokyčius. Be to, priemonių, kurių buvo imtasi po 2008 m. krizės, įvertinimas suteiks galimybę svarstyti, ar būtina nauja Sutarties reforma. Šia reforma būtų siekiama dviejų tikslų: integruoti tarpvyriausybinę Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje į ES teisės sistemą (dėl to gali prireikti iš dalies keisti sutartį) ir užtikrinti euro zonos ekonominio valdymo demokratinį teisėtumą. Vienas iš uždavinių bus užtikrinti, kad dėl stipresnės integracijos į euro zoną nenukentėtų ES vientisumas.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

Nuorodos