Naujausios žinios

Next AGRI meetings

04-09-2018 - 10:06

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

15:00 / 18:30 AGRI

Mediateka

30-08-2018 - 09:10
AGRI Posėdis
29-08-2018 - 14:45
AGRI Posėdis
29-08-2018 - 09:09
AGRI Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

AGRI komitetas atsakingas už Europos Komisijos darbo, susijusio su žemės ūkio politika, tikrinimą. Tai daugiausia apima pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimą siekiant juos priimti per plenarinį posėdį.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos