Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

   
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

   
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 1. bendros žemės ūkio politikos veikimą ir plėtojimą;
 2. kaimo plėtrą, įskaitant susijusių finansinių įstaigų veiklą;
 3. teisės aktus šiose srityse:
  1. veterinarijos ir fitosanitarijos, gyvūnų pašarų, jei šiomis priemonėmis nesiekiama apsaugoti nuo rizikos žmonių sveikatai,
  2. gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės;
 4. žemės ūkio produktų kokybės gerinimą;
 5. žemės ūkio žaliavų tiekimą;
 6. Bendrijos augalų veislių biurą;
 7. miškininkystę.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveiki atvykę į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą (COMAGRI)!
 
 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas (COMAGRI) visų pirma yra atsakingas už Europos Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų nagrinėjimą ir prireikus keitimą rengiant žemės ūkio srities pranešimus, kuriuos vėliau Europos Parlamentas priima per plenarinį posėdį. Komitetą sudaro 45 veikliai dirbantys nariai ir tiek pat veiklių pavaduojančių narių. Kai kurie iš šių narių dėl savo kilmės ar ankstesnių pareigų turi labai ypatingus ryšius su žemės ūkiu.
 
Mūsų komiteto pareigos kaip niekada svarbios, nes nuo to laiko, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Europos Parlamentas turi galią kartu su Žemės ūkio ministrų taryba spręsti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) klausimus. 
 
Prašome apsilankyti mūsų svetainėje – joje visomis Europos Sąjungos kalbomis rasite informaciją, reikalingą norint stebėti mūsų darbus: nuorodą į internetu transliuojamus mūsų posėdžius, pranešimų projektus ir kitus su posėdžiais susijusius dokumentus, kuriuos galima atsisiųsti, posėdžių darbotvarkes ir darbo tvarkaraštį, informaciją apie mūsų narius, jų kontaktinius duomenis ir kt.
 
Paolo De Castro,
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas