Leidiniai

Leidiniai

 

Expo Milan 2015

Food Sector (6-7 October 2014)

  • EU Member States in AGRI-food World Markets_J-M. García Álvarez-Coque Presentation
  • EU Member States in AGRI-food World Markets Study
  • Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector_P. Csiszar Presentation
  • Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector_P. Csiszar Intervention

European Commission Seminar on the CAP reform (23 September 2014)

  • Commission seminar_CAP reform_introduction_B PLewa Presentation
  • Commission seminar_CAP reform_common market organisation_H Versteijlen Presentation
  • Commission seminar_CAP reform_rural development_M Dumitru Presentation
  • Commission seminar_CAP reform_direct payments_P Bascou Presentation
  • Commission seminar_CAP reform_horizontal regulation_R Moegele Presentation
 

Supporting analyses

 

Hearings - Workshops

 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveiki atvykę į Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetą!
 
 

AGRI komitetas atsakingas už Europos Komisijos darbo, susijusio su žemės ūkio politika, tikrinimą. Tai daugiausia apima pranešimų, susijusių su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nagrinėjamų pagal Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą, rengimą siekiant juos priimti per plenarinį posėdį.
 
Mūsų komiteto įgaliojimai ir atsakomybė apima tokias politikos sritis, kaip bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), gyvūnų sveikata ir gerovė, augalų sveikata, žemės ūkio produktų kokybė, miškininkystė ir agrarinė miškininkystė.
 
Be savo atliekamo teisėkūros darbo komitetas stebi, kaip įgyvendinama BŽŪP ir sprendžiami kiti svarbus klausimai, pvz., dėl maisto saugos. Šiuo požiūriu jis glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, Taryba, kitomis ES institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis.
 
AGRI komitetas turi 45 tikruosius ir tiek pat pakaitinių narių. Visi jie labai atsidavę savo darbui.
 
Mūsų interneto svetainėje pateikta daug informacijos visomis ES kalbomis, kad galėtumėte sekti mūsų darbą: tai posėdžių darbotvarkės, tiesioginės mūsų posėdžių transliacijos internetu, pranešimai ir pakeitimai, EP narių profiliai ir kontaktiniai duomenys ir t. t. Malonaus apsilankymo!
 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas
Czesław Adam Siekierski