Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 214 - Draft report 2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

17-02-2020 CONT_AM(2020)646990 PE646.990v02-00
CONT

Maria GRAPINI

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft report 2018 discharge: General budget of the EU - European Economic and Social Committee

10-02-2020 CONT_AM(2020)645093 PE645.093v04-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft report 2018 Discharge: EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

05-02-2020 CONT_AM(2020)647036 PE647.036v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

PAKEITIMAI 1–448 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES strategija dėl negalios po 2020 m.

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

PAKEITIMAI 17 - 75 - Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft report 2018 discharge: EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

03-02-2020 CONT_AM(2020)645047 PE645.047v01-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft report Discharge 2018: General budget of the EU - European External Action Service

03-02-2020 CONT_AM(2020)645090 PE645.090v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft report Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2018: performance, financial management and control

03-02-2020 CONT_AM(2020)646851 PE646.851v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

PAKEITIMAI 449 - 465 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES strategija dėl negalios po 2020 m.

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL