Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

  AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

PAKEITIMAI 1 - Pranešimo projektas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įtraukimo į biudžetą

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH

PAKEITIMAI 1 - Pranešimo projektas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto „Pagrindinių ES konkurencingumui skirtų programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ asignavimų didinimas“

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639929 PE639.929v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

26-07-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v01-00
PECH

Chris DAVIES

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission

25-07-2019 BUDG_AM(2019)639911 PE639.911v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN