Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft amending budget no 4 to the General Budget 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft report Draft amending budget no 4 to the General Budget 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

  ALTERAÇÕES 1 - 9 - Projeto de relatório Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão (UE) 2019/276 no que diz respeito aos ajustamentos aos montantes mobilizados a partir do Instrumento de Flexibilidade para 2019, a afetar aos domínios da migração, dos afluxos de refugiados e das ameaças à segurança

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

PAKEITIMAI 1 - Pranešimo projektas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įtraukimo į biudžetą

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH

PAKEITIMAI 1 - Pranešimo projektas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto „Pagrindinių ES konkurencingumui skirtų programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ asignavimų didinimas“

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639929 PE639.929v01-00
BUDG

John HOWARTH

PAKEITIMAI 1–6 - Pranešimo projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

25-07-2019 BUDG_AM(2019)639911 PE639.911v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA