Pagrindinis puslapis

 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. daugiametę Sąjungos pajamų ir išlaidų finansinę programą bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;
2. Parlamento biudžeto valdymo teises, būtent už Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;
3. Parlamento sąmatą, sudarytą pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką;
4. decentralizuotų organų biudžetą;
5. Europos investicijų banko finansinę veiklą, kuri nėra Europos ekonomikos valdymo dalis;
6. Europos plėtros fondo lėšų įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;
7. visų Sąjungos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su Daugiamete finansine programa, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;
8. einamųjų metų biudžeto vykdymo stebėseną ir vertinimą, neatsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 95 straipsnio 1 dalį, asignavimų perkėlimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl projektų, susijusių su pastatais ir turinčių didelį finansinį poveikį;
9. Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Mieli lankytojai,
 
sveiki atvykę į vienos iš ES biudžeto valdymo institucijų – Europos Parlamento – Biudžeto komiteto interneto svetainę. Komitetas, kurį sudaro 41 narys ir tiek pat pavaduojančiųjų narių, kartu su Ministrų Taryba diskutuoja dėl Sąjungos biudžeto, jį tikrina, keičia ir priima.
 
ES valstybių narių parlamentai vykdo ne tik teisėkūros užduotis, bet ir balsuoja dėl mokesčių ir juos tvirtina. Europos Sąjunga dar nerenka mokesčių, nes mokesčių rinkimas – valstybių narių prerogatyva. Taip bus tol, kol ES neturi nuosavų išteklių. Tačiau Europos Sąjunga turi biudžetą, kuriuo naudojantis vykdoma ES politika ir užtikrinama gera ES institucijų veikla.
 
Visą savo energiją, patirtį ir žinias skirsiu tam, kad ES biudžetas taptų tikra ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo priemone. Šiuo tikslu ketinu siekti, kad, vykdant daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą, kartu su Taryba ši programa būtų iš tiesų persvarstyta. Taip pat spręsime daugybę kitų svarbių klausimų, pvz., euro zonos biudžeto, tikros nuosavų išteklių sistemos sukūrimo klausimus ar nuolat pasikartojančią neįvykdytų įsipareigojimų problemą. Biudžeto komitetas ketina dėti visas pastangas, kad Europos Sąjungai suteiktų naują stimulą ir prasmę.
 
Malonaus apsilankymo!
 
Jean Arthuis