Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Svarbūs įvykiai
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Daugiau
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
  1. daugiametes Sąjungos įplaukų ir išlaidų finansines gaires bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;
  2. Parlamento biudžetines prerogatyvas, būtent Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;
  3. Parlamento sąmatą pagal Darbo taisyklėse nustatytą tvarką;
  4. decentralizuotų organų biudžetą;
  5. Europos investicijų banko finansinę veiklą;
  6. Europos plėtros fondo įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;
  7. visų Bendrijos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su daugiametėmis finansinėmis gairėmis, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;
  8. nepaisant Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnio 1 dalies, einamojo biudžeto vykdymo stebėjimą ir vertinimą, asignavimų pervedimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl su pastatais susijusių projektų, turinčių reikšmingą finansinį poveikį;
  9. Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Gerbiamieji lankytojai,
 
 sveiki atvykę į Europos Parlamento Biudžeto komiteto svetainę!
 
Biudžetinės galios Parlamentui buvo suteiktos vienos iš pirmųjų ir vėliau, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, šios galios dar labiau padidintos. Šiuo metu Europos Parlamentas kartu su Taryba vienodomis teisėmis tvirtina visas išlaidas, įtrauktas į Europos Sąjungos metinį biudžetą.
 
Biudžeto komiteto 43 pagrindiniai nariai ir juos pavaduojantys nariai daugiausia atsakingi už Parlamento pozicijos dėl ES metinio biudžeto projekto parengimą (2012 finansiniams metams skirta 147,2 mlrd. EUR asignavimų įsipareigojimams ir 129,1 mlrd. EUR asignavimų mokėjimams).
 
Be to, Biudžeto komitetas yra atsakingas už derybų dėl Daugiametės finansinės programos (ar finansinės perspektyvos), kuria nustatoma metinio biudžeto procedūros sistema, skirta 7 metų laikotarpiui, parengimą. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kurioje dar kartą įtvirtinta nuostata, kad ES biudžetas turi būti finansuojamas iš nuosavų išteklių, Biudžeto komitetas šiuo metu rengia svarbius teisėkūros pasiūlymus, kurie skirti tikrosioms pajamoms sugrąžinti į ES iždą.
 
Šiame puslapyje Jūs galite rasti naudingos informacijos apie Biudžeto komiteto darbą. Ji nuolat atnaujinama. Taip pat kviečiame žiūrėti tiesiogines interneto transliacijas (EP live) ir taip susipažinti su mūsų darbu.
 
Malonaus apsilankymo!
 
Alain Lamassoure