Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. daugiametę Sąjungos pajamų ir išlaidų finansinę programą bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;
2. Parlamento biudžeto valdymo teises, būtent už Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;
3. Parlamento sąmatą, sudarytą pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką;
4. decentralizuotų organų biudžetą;
5. Europos investicijų banko finansinę veiklą, kuri nėra Europos ekonomikos valdymo dalis;
6. Europos plėtros fondo lėšų įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;
7. visų Sąjungos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su Daugiamete finansine programa, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;
8. einamųjų metų biudžeto vykdymo stebėseną ir vertinimą, neatsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 95 straipsnio 1 dalį, asignavimų perkėlimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl projektų, susijusių su pastatais ir turinčių didelį finansinį poveikį;
9. Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.
 
Dienos transliacijos
 
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Mieli lankytojai,
 
sveiki atvykę į vienos iš ES biudžeto valdymo institucijų – Europos Parlamento – Biudžeto komiteto interneto svetainę. Komitetas, kurį sudaro 41 narys ir tiek pat pavaduojančiųjų narių, kartu su Ministrų Taryba diskutuoja dėl Sąjungos biudžeto, jį tikrina, keičia ir priima.
 
ES valstybių narių parlamentai vykdo ne tik teisėkūros užduotis, bet ir balsuoja dėl mokesčių ir juos tvirtina. Europos Sąjunga dar nerenka mokesčių, nes mokesčių rinkimas – valstybių narių prerogatyva. Taip bus tol, kol ES neturi nuosavų išteklių. Tačiau Europos Sąjunga turi biudžetą, kuriuo naudojantis vykdoma ES politika ir užtikrinama gera ES institucijų veikla.
 
Visą savo energiją, patirtį ir žinias skirsiu tam, kad ES biudžetas taptų tikra ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo priemone. Šiuo tikslu ketinu siekti, kad, vykdant daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą, kartu su Taryba ši programa būtų iš tiesų persvarstyta. Taip pat spręsime daugybę kitų svarbių klausimų, pvz., euro zonos biudžeto, tikros nuosavų išteklių sistemos sukūrimo klausimus ar nuolat pasikartojančią neįvykdytų įsipareigojimų problemą. Biudžeto komitetas ketina dėti visas pastangas, kad Europos Sąjungai suteiktų naują stimulą ir prasmę.
 
Malonaus apsilankymo!
 
Jean Arthuis