Bendra paieška

Paieška

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020

Nuomonė dėl reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

PROTOKOLAS - Antradienis, 2019 m. lapkričio 12 d.

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 25 d.

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00
BUDG

 

Nuomonė dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su lanksčiu lėšų pervedimu tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto

21-11-2019 BUDG_PA(2019)640655 PE640.655v01-00
BUDG

Margarida MARQUES