Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

18-11-2019

14:30

Briuselis : JAN - 6Q2

+ Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas

18-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas

18-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

18-11-2019

18:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Koordinatoriai

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

18-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

18-11-2019

15:00

Briuselis : ASP - A3G-3

+ Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas

19-11-2019

11:30

Liuksemburgas : SCH - L6A100

+ Neeilinis posėdis

+ TRUMPAS PASITARIMAS RENGIANTIS METINIAM SUSITIKIMUI SU EUROPOS AUDITO RŪMAIS

Žmogaus teisių pakomitetis

20-11-2019

14:30

Briuselis : PHS - PHSHEM

+ Neeilinis posėdis

+ AUKŠTO LYGIO KONFERENCIJA MININT 30-ĄSIAS VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS METINES

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

21-11-2019

14:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas

25-11-2019

19:00

Strasbūras : WIC - WIC200

+ Neeilinis posėdis

+ BENDRAS AFET, DEVE IR DROI KOMITETŲ POSĖDIS DALYVAUJANT 2018 M. SACHAROVO PREMIJOS LAUREATUI OLEGUI SENTSOVUI

Tarptautinės prekybos komitetas

25-11-2019

19:00

Strasbūras : LOW - S1.5

+ Neeilinis posėdis

+ BALSAVIMAS - PRITARIMAS SUSITARIMUI DĖL TARIFINIŲ KVOTŲ JAV AUKŠTOS KOKYBĖS GALVIJIENOS IMPORTUI