Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

22-10-2019

09:00

Strasbūras : LOW - S4.4

+ Papildomi pranešėjai

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

23-10-2019

09:00

Strasbūras : PFL - F-01301

+ su frakcija(-jomis)

+ IMCO KOORDINATORIŲ PARENGIAMASIS POSĖDIS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

23-10-2019

15:30

Strasbūras : WIC - WIC700

+ TRIŠALIS DIALOGAS

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

14:30

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

Regioninės plėtros komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

09:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

09:00

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

14:30

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

05-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

Kultūros ir švietimo komitetas

05-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas

05-11-2019

17:00

Briuselis : ASP - A5G-2

+ TRIŠALIS DIALOGAS

+ Revision of OLAF Regulation

Užsienio reikalų komitetas

06-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

06-11-2019

14:30

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

07-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis