Contact:

Contact:

 
For further assistance, you can contact the Committee on Budgetary Control by email at the following address:

cont-secretariat@europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 49 07 (Brussels)
+33 3 881 79976 (Strasbourg)
 
Follow us on Twitter:
 

 
   
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Malonu Jus pasveikinti Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) interneto puslapiuose. Ši tinklavietė skirta tam, kad piliečiai galėtų stebėti mūsų darbą.
 
CONT komitetas žiūri, kaip leidžiami ES biudžeto pinigai, kaip vykdomi tikslai, ar programos vertos joms išleistų pinigų, ir užtikrina, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami veiksmingai, efektyviai ir laikantis ES įstatymų. Atsižvelgiant į tai, komitetas palaiko glaudžius ryšius su Audito Rūmais ir siūlo patobulinimus, remdamasis Rūmų atlikto audito rezultatais ir siekdamas užtikrinti patikimą finansų valdymą.
 
Be to, CONT komitetas palaiko ryšius su Sąjungos Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) siekiant sustiprinti kovą su sukčiavimu ir korupcija, susijusius su ES biudžetu.
 
Pagrindinis CONT komiteto darbo įrankis – biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Vykdant šią procedūrą CONT komitetas tikrina, kaip įvykdė ES biudžetą visi susiję subjektai, t. y., inter alia, Komisija, Parlamentas, kitos institucijos ir agentūros.
 
Jei Jums įdomu, kaip teoriją įgyvendiname praktiškai, siūlau žvilgtelėti į mūsų ataskaitas. Taip pat galite matyti mūsų posėdžių transliacijas gyvai ir panaršyti naudodamiesi įvairiomis nuorodomis, pateiktomis šiame puslapyje, kad galėtumėte geriau suprasti CONT komiteto darbą.
 
Nesivaržykite ir susisiekite su mumis, jei turite arba kiltų kokių nors klausimų.
 
 
Michael Theurer