Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

CONT 17-03-2014 - 16:51  

The European Commission’s management of EU funds in 2012 won the Budgetary Control Committee’s “budget discharge” seal of approval on Tuesday. Yet MEPs expressed reservations about the high error rate in agriculture and regional policy spending at national level. In separate votes, discharges to the Council and the Riga-based electronic communications regulatory body BEREC were postponed.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Sąjungos ir Europos plėtros fondo biudžeto vykdymo kontrolę ir sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuriuos turi priimti Parlamentas, įskaitant vidinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, bei visas kitas su šiais sprendimais susijusias lydimąsias ar jų įgyvendinimo priemones;
 
2.    Sąjungos, jos institucijų ir kitų jos finansuojamų įstaigų sąskaitų ir finansinio balanso uždarymą, pateikimą ir auditą, įskaitant vėlesniam laikui perkeltinų asignavimų patvirtinimą ir likučių nustatymą;
 
3.    Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolę;
 
4.    įvairių Sąjungos finansavimo būdų, naudojamų įgyvendinant Sąjungos politiką, rentabilumo stebėseną, Biudžeto kontrolės komiteto prašymu įtraukiant specializuotus komitetus ir Biudžeto kontrolės komiteto prašymu bendradarbiaujant su specializuotais komitetais, kai nagrinėjamos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos;
 
5.    ryšius su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), sukčiavimo atvejų ir pažeidimų vykdant Sąjungos biudžetą nagrinėjimą, priemones, padėsiančias išvengti tokių atvejų ir inicijuoti jų tyrimą, griežtą Sąjungos finansinių interesų apsaugą ir atitinkamus Europos prokuroro veiksmus šioje srityje; 
 
6.    santykius su Audito Rūmais, jų narių skyrimą ir jų ataskaitų vertinimą;
 
7.    Finansinį reglamentą biudžeto vykdymo, valdymo ir kontrolės aspektais. 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Malonu Jus pasveikinti Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) interneto puslapiuose. Ši tinklavietė skirta tam, kad piliečiai galėtų stebėti mūsų darbą.
 
CONT komitetas žiūri, kaip leidžiami ES biudžeto pinigai, kaip vykdomi tikslai, ar programos vertos joms išleistų pinigų, ir užtikrina, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami veiksmingai, efektyviai ir laikantis ES įstatymų. Atsižvelgiant į tai, komitetas palaiko glaudžius ryšius su Audito Rūmais ir siūlo patobulinimus, remdamasis Rūmų atlikto audito rezultatais ir siekdamas užtikrinti patikimą finansų valdymą.
 
Be to, CONT komitetas palaiko ryšius su Sąjungos Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) siekiant sustiprinti kovą su sukčiavimu ir korupcija, susijusius su ES biudžetu.
 
Pagrindinis CONT komiteto darbo įrankis – biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Vykdant šią procedūrą CONT komitetas tikrina, kaip įvykdė ES biudžetą visi susiję subjektai, t. y., inter alia, Komisija, Parlamentas, kitos institucijos ir agentūros.
 
Jei Jums įdomu, kaip teoriją įgyvendiname praktiškai, siūlau žvilgtelėti į mūsų ataskaitas. Taip pat galite matyti mūsų posėdžių transliacijas gyvai ir panaršyti naudodamiesi įvairiomis nuorodomis, pateiktomis šiame puslapyje, kad galėtumėte geriau suprasti CONT komiteto darbą.
 
Nesivaržykite ir susisiekite su mumis, jei turite arba kiltų kokių nors klausimų.
 
 
Michael Theurer