Darbo dokumentai


Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

DARBO DOKUMENTAS Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 5/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant skurdą

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

DARBO DOKUMENTAS Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 12/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 7/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „ES veiksmai tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje: užmojai platūs, bet būtina gerinti valdymą“

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA