Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Tuesday 4 November at 9.30-12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak 5B001.

   
 
Svarbūs įvykiai
 
Hearing of Commissioner-designate for Digital Economy & Society

The CULT Committee, jointly with ITRE Committee, heard Günther Oettinger, the Commissioner-designate for Digital Economy and Society.
 

   
Hearing of Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship

The CULT Committee heard Tibor Navracsics, the Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship.
 

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. Europos Sąjungos kultūrinius aspektus, visų pirma:
a) geresnį kultūros pažinimą ir populiarinimą,
b) kultūrinės ir kalbinės įvairovės apsaugą ir skatinimą,
c) kultūrinio paveldo išsaugojimą ir apsaugą, kultūrinius mainus ir meninę kūrybą;
 
2. Sąjungos švietimo politiką, įskaitant Europos aukštojo mokslo erdvę, europinių mokyklų sistemos ir mokymosi visą gyvenimą skatinimą;
 
3. audiovizualinę politiką bei informacinės visuomenės kultūrinius ir švietimo aspektus;
 
4. jaunimo politiką;
 
5. sporto ir laisvalaikio politikos plėtojimą;
 
6. informacijos ir žiniasklaidos politiką;
 
7. bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kultūros ir švietimo srityse ir už santykius su susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Pirmininkė
 
 

Sveiki atvykę į Kultūros ir švietimo komiteto interneto svetainę. Čia rasite informacijos apie mūsų darbą: posėdžių darbotvarkes, pranešimų projektus ir pakeitimus, taip pat išsamią informaciją apie komiteto narius, įskaitant tai, kaip su jais susisiekti. Mūsų posėdžius galite sekti ir gyvai, stebėdami transliacijas internetu.
 
Mūsų komitetas atsakingas už visus Sąjungos kultūros aspektus, pvz., už kultūros sklaidą, kultūros paveldą, kultūrų ir kalbų įvairovę, taip pat už švietimą, audiovizualinę politiką, informacinės visuomenės kultūros ir švietimo aspektus, jaunimą ir sportą.
 
Europos Parlamentas ir valstybių narių vyriausybės atlieka vienodą vaidmenį priimdami naujus teisės aktus ir stebėdami Sąjungos programas šiose srityse. Šiuo požiūriu mūsų komitetas atsako už švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus +“, už programą „Kūrybiška Europa“, pagal kurią remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, ir už programą „Europa piliečiams“.
 
Be to, komitetas reguliariai rengia viešus klausymus, kurių metu kaupiami su jo kompetencijai priklausančiomis sritimis susiję ekspertų įrodymai.
Būti šio komiteto pirmininke – didelė garbė ir aš tikiuosi, kad ši interneto svetainė bus Jums naudinga domintis jo darbu.
 
Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė
Silvia Costa