Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

   
 
Naujausi pranešimai spaudai
Daugiau...  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Europos Sąjungos kultūrinius aspektus, ypač:
a)    geresnį kultūros pažinimą ir populiarinimą,
b)    kultūrinės ir kalbinės įvairovės apsaugą ir skatinimą,
c)    kultūrinio paveldo išsaugojimą ir apsaugą, kultūrinius mainus ir meninę kūrybą;
 
2.    Sąjungos švietimo politiką, įskaitant Europos aukštojo mokslo erdvę, europinių mokyklų sistemos
       ir mokymosi visą gyvenimą vystymą;
 
3.    audiovizualinę politiką bei informacinės visuomenės kultūrinius ir švietimo aspektus;
 
4.    jaunimo politiką ir sporto bei laisvalaikio politikos vystymą;
 
5.    informacijos ir žiniasklaidos politiką;
 
6.    bendradarbiavimą kultūros ir švietimo srityse su trečiosiomis šalimis ir susijusiomis tarptautinėmis
       organizacijomis bei institucijomis.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Pirmininkė
 
 

Sveiki atvykę į Kultūros ir švietimo komiteto svetainę. Čia rasite informaciją apie mūsų atliekamą darbą, pvz., būsimų mūsų posėdžių darbotvarkes, pranešimų projektus ir jų pakeitimus, taip pat apie komiteto narius, kad galėtumėte su bet kuriuo iš jų susisiekti tiesiogiai. Be to, galite stebėti tiesioginę komiteto posėdžių transliaciją.
 
Parlamente komitetas yra atsakingas už švietimą, kultūrą, jaunimą, sportą ir ES žiniasklaidos politikos aspektus, susijusius su kultūra ir švietimu. Priimant naujus teisės aktus ir prižiūrint, kaip įgyvendinamos šių sričių ES programos, jis atlieka tokį pat vaidmenį kaip valstybių narių vyriausybės. Šioms programoms priklauso Mokymosi visą gyvenimą programa, iš kurios finansuojama studentų mainų programa „Erasmus“; programa „Kultūra 2007“, pagal kurią remiamos Europos kultūros sostinės; ir programa „Media 2007“, kuri padėjo finansuoti daugelio pasisekimo sulaukusių Europos filmų, kaip antai „Lūšnynų milijonierius“, kūrimą. Be to, siekdamas iš specialistų gauti informacijos apie įvairius savo darbo aspektus, komitetas nuolat rengia viešuosius klausymus.
 
Džiaugiuosi, kad esu šio komiteto pirmininkė, ir tikiuosi, kad ši svetainė padės jums lengviau stebėti komiteto darbą.
 
Doris Pack
Pirmininkė, Kultūros ir švietimo komitetas