Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, nustatant papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

2019/2758(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
CULT

atsakingas komitetas

Europos Tarybos konvencija dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis, nesusijusios su materialine baudžiamąja teise ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose

2017/0166(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
CULT

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

2019/2057(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

2019/2058(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

2019/2059(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2019/2060(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

2019/2061(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

2019/2062(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CULT

nuomonę teikiantis komitetas