Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 5 - Tarybai pateikiamo klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, projektas Vykstančios derybos dėl naujojo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 6 - Komisijai pateikiamo klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, projektas Vykstančios derybos dėl naujojo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641422 PE641.422v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion on the draft Council decision on conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

10-10-2019 DEVE_AM(2019)641386 PE641.386v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part

10-10-2019 DEVE_AM(2019)641387 PE641.387v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 28 - Nuomonės projektas Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

11-09-2019 DEVE_AM(2019)641135 PE641.135v01-00
DEVE

Charles GOERENS

BIUDŽETO PAKEITIMAI 2020 biudžetas

02-09-2019 DEVE_AB(2019)640622 PE640.622v01-00
DEVE

Charles GOERENS