Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

2019/0099(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

2019/0090(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

2019/0078(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo pasirašymas

2019/0076(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Dalinis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas

2019/0070(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

2020 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

2019/2010(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

2018/0356(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

2018/0358(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Bendri neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka valstybėse narėse (nauja redakcija)

2018/0329(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

2018/2168(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas