Darbotvarkių projektai


Darbotvarkių projektai yra paskelbtos komitetų posėdžių, kurie rengiami bent kartą per mėnesį, darbotvarkės. Šiuose posėdžiuose komitetai diskutuoja, keičiasi nuomonėmis ir balsuoja dėl teisėkūros dokumentų projektų ir pakeitimų, be to, dažnai rengia diskusijas su ekspertais. Paskutinę minutę padaryti komiteto posėdžio eigos pakeitimai ne visada įtraukiami į darbotvarkės projektą.

Darbotvarkių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.
Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

27-09-2018 AFET_OJ(2018)09-27_1 PE 627.652v02-00
AFET

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 8 octobre 2018 - Mardi 9 octobre 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)10-08_1 PE 628.341v01-00
PECH

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d. - Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 27 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 27 d.

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 27 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 27 d.

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI