Darbotvarkių projektai


Darbotvarkių projektai yra paskelbtos komitetų posėdžių, kurie rengiami bent kartą per mėnesį, darbotvarkės. Šiuose posėdžiuose komitetai diskutuoja, keičiasi nuomonėmis ir balsuoja dėl teisėkūros dokumentų projektų ir pakeitimų, be to, dažnai rengia diskusijas su ekspertais. Paskutinę minutę padaryti komiteto posėdžio eigos pakeitimai ne visada įtraukiami į darbotvarkės projektą.

Darbotvarkių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.
Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. sausio 23 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 24 d.

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. sausio 23 d. - Trečiadienis, 2019 m. sausio 23 d.

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. sausio 23 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 24 d.

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d. - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d.

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d. - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d.

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. sausio 21 d. - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d.

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. sausio 29 d. - Antradienis, 2019 m. sausio 29 d.

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. vasario 4 d. - Pirmadienis, 2019 m. vasario 4 d.

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)02-04_1 PE 632.940v01-00
TAX3

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d. - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d.

17-01-2019 CJ36_OJ(2019)01-22_2 PE 632.931v01-00
ENVI ECON

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. sausio 21 d. - Antradienis, 2019 m. sausio 22 d.

17-01-2019 ECON_OJ(2019)01-21_1 PE 632.981v01-00
ECON