Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part

26-05-2016 DEVE_PA(2016)580693 PE 580.693v01-00
DEVE

Pedro SILVA PEREIRA

  DRAFT OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

26-05-2016 INTA_PA(2016)583902 PE 583.902v01-00
INTA

Pedro SILVA PEREIRA

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2053(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010

25-05-2016 AFET_PA(2016)582062 PE 582.062v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-06-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0030(COD)

  DRAFT OPINION on CAP tools to reduce price volatility in agricultural markets

25-05-2016 BUDG_PA(2016)583947 PE 583.947v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-06-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2034(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-06-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2033(INI)

  DRAFT OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

18-05-2016 AFET_PA(2016)582441 PE 582.441v01-00
AFET

Javier COUSO PERMUY

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-06-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2053(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 2008/98/EC on waste

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582196 PE 582.196v01-00
ITRE

Miroslav POCHE

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-06-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582211 PE 582.211v01-00
ITRE

João FERREIRA

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-06-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

17-05-2016 ITRE_PA(2016)582215 PE 582.215v01-00
ITRE

Pavel TELIČKA

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-06-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0272(COD)

  DRAFT OPINION on Budgetary capacity for the Eurozone - consequences for the EU budget, complementarities and parliamentary control

13-05-2016 CONT_PA(2016)578582 PE 578.582v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-06-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2344(INI)