Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on General Revision of Parliament's Rules of Procedure

29-09-2016 BUDG_PA(2016)589457 PE 589.457v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-10-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2114(REG)

  DRAFT OPINION on the status of fish stocks and the socio-economic situation of the fishing sector in the Mediterranean

26-09-2016 EMPL_PA(2016)585527 PE 585.527v01-00
EMPL

João PIMENTA LOPES

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-10-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-09-2016

Susiję bylos dokumentai. AFET/8/07775

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2226(INI)

  DRAFT OPINION on Implementation report on Europe for Citizens

21-09-2016 BUDG_PA(2016)589350 PE 589.350v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-10-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2329(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

21-09-2016 IMCO_PA(2016)589291 PE 589.291v01-00
IMCO

Emma McCLARKIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-10-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0151(COD)

  DRAFT OPINION on an integrated European Union policy for the Arctic

21-09-2016 REGI_PA(2016)589342 PE 589.342v01-00
REGI

Jens NILSSON

  DRAFT OPINION on Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crisis

21-09-2016 LIBE_PA(2016)589354 PE 589.354v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

  DRAFT OPINION on Mobilisation of the Contingency Margin in 2017

21-09-2016 LIBE_PA(2016)589356 PE 589.356v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl Ekvadoro prisijungimo, sudarymo

20-09-2016 AFET_PA(2016)589183 PE 589.183v01-00
AFET

Elmar BROK

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-10-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0092(NLE)

  PROJET D'AVIS sur la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques

20-09-2016 INTA_PA(2016)589274 PE 589.274v02-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2064(INI)