Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on boosting growth and cohesion in EU border regions

20-04-2018 CULT_PA(2018)620999 PE 620.999v01-00
CULT

Theodoros ZAGORAKIS

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2054(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616791 PE 616.791v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-05-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616792 PE 616.792v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-05-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-04-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2225(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/825 to increase the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective

19-04-2018 EMPL_PA(2018)620979 PE 620.979v01-00
EMPL

Csaba SÓGOR

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-05-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0334(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Ukraine

18-04-2018 AFET_PA(2018)620988 PE 620.988v01-00
AFET

Michael GAHLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-04-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/0058(COD)

  DRAFT OPINION on the state of EU-US relations

18-04-2018 INTA_PA(2018)620975 PE 620.975v01-00
INTA

Bernd LANGE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo

16-04-2018 DEVE_PA(2018)620878 PE 620.878v01-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-05-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2010/0310M(NLE)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

16-04-2018 FEMM_PA(2018)620934 PE 620.934v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2024(BUD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2019 m. biudžeto projekto

13-04-2018 EMPL_PA(2018)620889 PE 620.889v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-05-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2024(BUD)