Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

29-06-2015 FEMM_PA(2015)560862 PE 560.862v01-00
FEMM

Ernest URTASUN

  DRAFT OPINION on the General Budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

26-06-2015 AGRI_PA(2015)560823 PE 560.823v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-07-2015

  DRAFT OPINION on towards a new international climate agreement in Paris

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-07-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2112(INI)

  PROJET D'AVIS sur situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations

25-06-2015 BUDG_PA(2015)560807 PE 560.807v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-07-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560764 PE 560.764v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-09-2015

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560766 PE 560.766v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-09-2015

  DRAFT OPINION on Towards a European Energy Union

24-06-2015 INTA_PA(2015)560712 PE 560.712v01-00
INTA

Klaus BUCHNER

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2113(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Union Code on Visas (Visa Code)

24-06-2015 TRAN_PA(2015)557413 PE 557.413v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0094(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a touring visa and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 562/2006 and (EC) No 767/2008

24-06-2015 TRAN_PA(2015)560786 PE 560.786v01-00
TRAN

István UJHELYI

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0095(COD)

  DRAFT OPINION on general budget of the European Union for the financial year 2016 – all sections

24-06-2015 REGI_PA(2015)560844 PE 560.844v01-00
REGI

Maria SPYRAKI