Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance

03-09-2015 AFET_PA(2015)565200 PE 565.200v01-00
AFET

Elena VALENCIANO

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2051(INI)

  DRAFT OPINION on Implementation of the European Progress Microfinance Facility

03-09-2015 CONT_PA(2015)564916 PE 564.916v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2042(INI)

  PROGETTO DI PARERE surelazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE

03-09-2015 IMCO_PA(2015)567474 PE 567.474v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-09-2015

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME "Auf dem Weg zu einer Akte zum Digitalen Binnenmarkt"

03-09-2015 CULT_PA(2015)565210 PE 565.210v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2147(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

03-09-2015 JURI_PA(2015)565191 PE 565.191v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0068(CNS)

  DRAFT OPINION on Common rules with a view to the application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

02-09-2015 DEVE_PA(2015)565147 PE 565.147v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2091(INI)

  DRAFT OPINION on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

02-09-2015 DEVE_PA(2015)565184 PE 565.184v01-00
DEVE

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2095(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos iššūkiai ir galimybės

25-08-2015 FEMM_PA(2015)565156 PE 565.156v01-00
FEMM

Anna HEDH

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2051(INI)

  DRAFT OPINION Bringing transparency, coordination and convergence to Corporate Tax policies in the Union

24-08-2015 ITRE_PA(2015)564914 PE 564.914v02-00
ITRE

Massimiliano SALINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-10-2015

  DRAFT OPINION on Towards a Digital Single Market Act

24-08-2015 TRAN_PA(2015)565151 PE 565.151v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2147(INI)