Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  PROGETTO DI PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

22-06-2017 INTA_PA(2017)606055 PE 606.055v02-00
INTA

Nicola DANTI

  DRAFT OPINION on the next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

22-06-2017 REGI_PA(2017)606230 PE 606.230v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

  DRAFT OPINION on the economic policies of the euro area

22-06-2017 REGI_PA(2017)606263 PE 606.263v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

21-06-2017 REGI_PA(2017)606253 PE 606.253v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

20-06-2017 AFET_PA(2017)606051 PE 606.051v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

20-06-2017 BUDG_PA(2017)606223 PE 606.223v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 19-07-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0357(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking

20-06-2017 CONT_PA(2017)606073 PE 606.073v01-00
CONT

Luke Ming FLANAGAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0024(NLE)

  DRAFT OPINION on the revision of Regulation (EU) 211/2011 on the citizens’ initiative

20-06-2017 CULT_PA(2017)606216 PE 606.216v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

19-06-2017 AGRI_PA(2017)606201 PE 606.201v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-07-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens’ Rights in a Union of Democratic Change

19-06-2017 AFCO_PA(2017)606198 PE 606.198v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2069(INI)