Nuomonių projektai

Nuomonių projektai

 

Komiteto paprastai prašoma pateikti nuomonę dėl teisėkūros ar ne teisėkūros teksto tik pradėjus procedūrą Europos Parlamente. Nuomonės dėl teisėkūros tekstų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros tekstų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Komitetui pabalsavus dėl nuomonių projektų, jie pateikiami už pranešimo projekto rengimą atsakingam komitetui. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Filtruoti pagal komitetą
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama užtikrinti tam tikrus nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementus

Datą : 07-03-2014

Nuoroda :

JURI_PA(2014)529831 PE 529.831v02-00
JURI

Alexandra THEIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-03-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. JURI/7/14667

Dokumentai, susiję su procedūra 2013/0407(COD)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai

Datą : 13-02-2014

Nuoroda :

AFCO_PA(2014)528017 PE 528.017v02-00
AFCO

Andrew DUFF

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. AFCO/7/15035

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2005(INI)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai

Datą : 12-02-2014

Nuoroda :

LIBE_PA(2014)529716 PE 529.716v01-00
LIBE

Kinga GÖNCZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. LIBE/7/15189

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2005(INI)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą

Datą : 06-02-2014

Nuoroda :

ITRE_PA(2014)527872 PE 527.872v02-00
ITRE

Fabrizio BERTOT

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. ITRE/7/14491

Dokumentai, susiję su procedūra 2013/0371(COD)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos

Datą : 05-02-2014

Nuoroda :

DEVE_PA(2014)528175 PE 528.175v01-00
DEVE

Kriton ARSENIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. DEVE/7/15150

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2017(INI)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo patvirtinimo ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo

Datą : 28-01-2014

Nuoroda :

AFET_PA(2014)527952 PE 527.952v01-00
AFET

Indrek TARAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. AFET/7/14513

Dokumentai, susiję su procedūra 2013/0376(NLE)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

Datą : 28-01-2014

Nuoroda :

BUDG_PA(2014)526285 PE 526.285v01-00
BUDG

François ALFONSI

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. BUDG/7/14517

Dokumentai, susiję su procedūra 2013/0375(NLE)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

Datą : 28-01-2014

Nuoroda :

BUDG_PA(2014)526320 PE 526.320v01-00
BUDG

François ALFONSI

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. BUDG/7/14527

Dokumentai, susiję su procedūra 2013/0388(NLE)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS „Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai“

Datą : 28-01-2014

Nuoroda :

REGI_PA(2014)528070 PE 528.070v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-02-2014

References :

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/15037

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2005(INI)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl teisingumo vertinimo baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje

Datą : 28-01-2014

Nuoroda :

JURI_PA(2014)528063 PE 528.063v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/7/15105

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2006(INI)

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka