Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Union programme to support specific activities enhancing the involvement of consumers and other financial services end-users in Union policy making in the field of financial services for the period of 2017-2020

20-10-2016 IMCO_PA(2016)592330 PE 592.330v01-00
IMCO

Vicky FORD

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-11-2016

  PROJET D'AVIS sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence

20-10-2016 JURI_PA(2016)592333 PE 592.333v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0195(NLE)

  DRAFT OPINION on an integrated European Union policy for the Arctic

19-10-2016 INTA_PA(2016)592099 PE 592.099v02-00
INTA

David MARTIN

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2228(INI)

  DRAFT OPINION on the report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

19-10-2016 JURI_PA(2016)589255 PE 589.255v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2012(INI)

  DRAFT OPINION on EU funds for gender equality

18-10-2016 BUDG_PA(2016)592269 PE 592.269v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market

17-10-2016 ITRE_PA(2016)592238 PE 592.238v01-00
ITRE

Eva KAILI

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2016

  DRAFT OPINION on the Annual Report 2015 on the Protection of the EU's Financial Interests - Fight against fraud

17-10-2016 REGI_PA(2016)592212 PE 592.212v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2097(INI)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

17-10-2016 JURI_PA(2016)592225 PE 592.225v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0126(NLE)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo

17-10-2016 PETI_PA(2016)583968 PE 583.968v02-00
PETI

Kostadinka KUNEVA

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-10-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0278(COD)

  DRAFT OPINION on an Integrated European Union policy for the Arctic

14-10-2016 PECH_PA(2016)592195 PE 592.195v01-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2228(INI)