Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014,(EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

23-02-2017 AFET_PA(2017)597548 PE 597.548v02-00
AFET

Andi CRISTEA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0282(COD)

  DRAFT OPINION on monitoring the application of Union law: 2015 Annual Report

22-02-2017 PETI_PA(2017)597698 PE 597.698v02-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2011(INI)

  DRAFT OPINION on A new skills agenda for Europe

21-02-2017 IMCO_PA(2017)599673 PE 599.673v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-03-2017

  DRAFT OPINION on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (the ‘ELD’)

20-02-2017 ENVI_PA(2017)599800 PE 599.800v01-00
ENVI

Benedek JÁVOR

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-03-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

20-02-2017 IMCO_PA(2017)599682 PE 599.682v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0280(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

20-02-2017 AGRI_PA(2017)599808 PE 599.808v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0282(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

17-02-2017 IMCO_PA(2017)599723 PE 599.723v01-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0286(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

17-02-2017 LIBE_PA(2017)597563 PE 597.563v01-00
LIBE

Daniele VIOTTI

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0282(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

15-02-2017 PECH_PA(2017)599707 PE 599.707v01-00
PECH

Carlos ITURGAIZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0282(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

13-02-2017 ITRE_PA(2017)597745 PE 597.745v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-03-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0282(COD)