Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  PROGETTO DI PARERE sulla possibile estensione della protezione dell'indicazione geografica dell'Unione europea ai prodotti non-agricoli

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554925 PE 554.925v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2053(INI)

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2016 draft budget

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2074(BUD)

  DRAFT OPINION on 2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 ITRE_PA(2015)554939 PE 554.939v01-00
ITRE

Anneleen VAN BOSSUYT

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2074(BUD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ryšių su EEE ir Šveicarija: kliūtys visiškam vidaus rinkos sukūrimui

21-04-2015 EMPL_PA(2015)552049 PE 552.049v01-00
EMPL

Anne SANDER

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2061(INI)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbreitung der Daten von Erdbeobachtungssatelliten für kommerzielle Zwecke

21-04-2015 LIBE_PA(2015)544251 PE 544.251v01-00
LIBE

Josef WEIDENHOLZER

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-05-2015

  DRAFT OPINION on 30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)

21-04-2015 LIBE_PA(2015)554885 PE 554.885v01-00
LIBE

Traian UNGUREANU

Pakeitimų pateikimo terminas : 19-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2253(INI)

  DRAFT OPINION on the 2016 Budget – Mandate for the trilogue

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2074(BUD)

  DRAFT OPINION on cohesion policy and marginalised communities

20-04-2015 FEMM_PA(2015)554696 PE 554.696v01-00
FEMM

Ernest URTASUN

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2247(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the reduction of pollutant emissions from road vehicles

17-04-2015 TRAN_PA(2015)554829 PE 554.829v01-00
TRAN

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0012(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0028(COD)