Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on EU Action Plan against Wildlife Trafficking

24-06-2016 DEVE_PA(2016)584184 PE 584.184v01-00
DEVE

Brian HAYES

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2076(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable management of external fishing fleets, repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008

24-06-2016 DEVE_PA(2016)584189 PE 584.189v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council Establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU

24-06-2016 INTA_PA(2016)583920 PE 583.920v01-00
INTA

Bendt BENDTSEN

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0031(COD)

  PROJET D'AVIS sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

23-06-2016 DEVE_PA(2016)582414 PE 582.414v01-00
DEVE

Maurice PONGA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-07-2016

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the East African Community Partner States, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

23-06-2016 DEVE_PA(2016)584140 PE 584.140v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

  DRAFT OPINION on "Commissioners' declarations of interests - Guidelines"

23-06-2016 CONT_PA(2016)584123 PE 584.123v01-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

  PROJETO DE PARECER sobre Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades para 2016

23-06-2016 EMPL_PA(2016)585497 PE 585.497v01-00
EMPL

Sofia RIBEIRO

Pakeitimų pateikimo terminas : 19-07-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2101(INI)

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth – maximising the contribution of European Structural and Investment Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR

23-06-2016 EMPL_PA(2016)585503 PE 585.503v01-00
EMPL

Georgi PIRINSKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2016

  DRAFT OPINION Civil Law Rules on Robotics

23-06-2016 IMCO_PA(2016)585496 PE 585.496v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2103(INL)

  DRAFT OPINION on EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

22-06-2016 INTA_PA(2016)585452 PE 585.452v01-00
INTA

Stelios KOULOGLOU

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2059(INI)