Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

08-02-2016 CULT_PA(2016)575351 PE 575.351v03-00
CULT

Silvia COSTA

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2258(INI)

  DRAFT OPINION on Cross-border recognition of adoptions

08-02-2016 PETI_PA(2016)576867 PE 576.867v01-00
PETI

Notis MARIAS

  DRAFT OPINION on the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)

05-02-2016 ENVI_PA(2016)576724 PE 576.724v02-00
ENVI

Peter LIESE

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-03-2016

  DRAFT OPINION on Fight against corruption and follow up of the CRIM resolution

03-02-2016 CONT_PA(2016)573169 PE 573.169v02-00
CONT

Julia PITERA

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-02-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2110(INI)

  PROJET D'AVIS sur la stratégie de l'UE pour la région alpine

03-02-2016 EMPL_PA(2016)575287 PE 575.287v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-03-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2324(INI)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for a period of four years

29-01-2016 BUDG_PA(2016)571800 PE 571.800v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

29-01-2016 ENVI_PA(2016)573039 PE 573.039v02-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0149(COD)

  DRAFT OPINION on Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

29-01-2016 ENVI_PA(2016)575217 PE 575.217v01-00
ENVI

Francesc GAMBÚS

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-04-2016

  DRAFT OPINION on New forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

29-01-2016 IMCO_PA(2016)576695 PE 576.695v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2105(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Liberia and the Implementation Protocol thereto

28-01-2016 DEVE_PA(2016)573187 PE 573.187v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-02-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0224(NLE)