Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

  PROJET D’AVIS sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-07-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

19-06-2018 BUDG_PA(2018)623742 PE 623.742v01-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0336(COD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

19-06-2018 REGI_PA(2018)623795 PE 623.795v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States

19-06-2018 FEMM_PA(2018)623659 PE 623.659v01-00
FEMM

Sirpa PIETIKÄINEN

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0336(COD)

POZICIJOS PAKEITIMŲ FORMA PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo

18-06-2018 INTA_PA(2018)623690 PE 623.690v01-00
INTA

Bernd LANGE

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections

18-06-2018 CULT_PA(2018)623756 PE 623.756v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2046(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

15-06-2018 TRAN_PA(2018)622233 PE 622.233v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2046(BUD)