Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

19-01-2017 JURI_PA(2017)597525 PE 597.525v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0152(COD)

  ONTWERPADVIES inzake de beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma

18-01-2017 REGI_PA(2017)594064 PE 594.064v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities

17-01-2017 REGI_PA(2017)597451 PE 597.451v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

17-01-2017 REGI_PA(2017)597520 PE 597.520v01-00
REGI

Andrew LEWER

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2305(INI)

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

13-01-2017 IMCO_PA(2017)597470 PE 597.470v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-02-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2305(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

12-01-2017 EMPL_PA(2017)594189 PE 594.189v03-00
EMPL

Krzysztof HETMAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-02-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0276(COD)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Statistische Programm 2013–2017 im Wege der Verlängerung um den Zeitraum 2018–2020

11-01-2017 EMPL_PA(2017)595765 PE 595.765v01-00
EMPL

Maria ARENA

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-01-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0265(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment

11-01-2017 EMPL_PA(2017)597413 PE 597.413v01-00
EMPL

Jean LAMBERT

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-02-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0176(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų miškų naikinimo

10-01-2017 DEVE_PA(2017)594062 PE 594.062v02-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-02-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2222(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

09-01-2017 TRAN_PA(2017)593810 PE 593.810v02-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0276(COD)