Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evaluación del sector

13-12-2017 EMPL_PA(2017)615233 PE 615.233v01-00
EMPL

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-01-2018

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius

12-12-2017 BUDG_PA(2017)615369 PE 615.369v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-01-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-01-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613564 PE 613.564v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-01-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613565 PE 613.565v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-01-2018

  DRAFT OPINION on a European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)

12-12-2017 ITRE_PA(2017)613604 PE 613.604v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-01-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2016

12-12-2017 LIBE_PA(2017)613648 PE 613.648v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2016

12-12-2017 LIBE_PA(2017)613650 PE 613.650v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2016

12-12-2017 LIBE_PA(2017)613651 PE 613.651v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training for the financial year 2016

12-12-2017 LIBE_PA(2017)613654 PE 613.654v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS