Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

27-01-2015 ITRE_PA(2015)546676 PE 546.676v01-00
ITRE

Neoklis SYLIKIOTIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2245(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants

22-01-2015 ITRE_PA(2015)546728 PE 546.728v01-00
ITRE

Fredrick FEDERLEY

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2015

  DRAFT OPINION on the recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

20-01-2015 IMCO_PA(2015)544489 PE 544.489v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2228(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES veiksmų plano siekiant iš naujo sutarti dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo

20-01-2015 IMCO_PA(2015)546649 PE 546.649v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2151(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos

15-01-2015 REGI_PA(2015)539800 PE 539.800v02-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-01-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0002(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai

14-01-2015 AFET_PA(2015)546665 PE 546.665v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-02-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva

13-01-2015 ENVI_PA(2015)546616 PE 546.616v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-02-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2150(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ataskaitos, į kurią įtrauktos Parlamento rekomendacijos Europos Komisijai, skirtos deryboms dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo

09-01-2015 TRAN_PA(2015)544474 PE 544.474v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-02-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2228(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS Ebolos krizė: ilgalaikės pamokos ir kaip sutvirtinti sveikatos sistemas besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje

09-01-2015 FEMM_PA(2015)544351 PE 544.351v01-00
FEMM

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-02-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2204(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu

07-01-2015 DEVE_PA(2015)539796 PE 539.796v03-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-01-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0059(COD)