Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2016 – all sections

29-07-2015 DEVE_PA(2015)564982 PE 564.982v01-00
DEVE

Arne LIETZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2132(BUD)

  DRAFT OPINION on the implementation of the 2010 recommendations of the European Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

29-07-2015 DEVE_PA(2015)565062 PE 565.062v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

28-07-2015 IMCO_PA(2015)565061 PE 565.061v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-09-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį Europos Sąjungos požiūrį į migraciją

27-07-2015 AFET_PA(2015)560599 PE 560.599v01-00
AFET

Demetris PAPADAKIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2095(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a Digital Single Market Act

27-07-2015 JURI_PA(2015)557273 PE 557.273v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the EU role in the framework of international financial, monetary and regulatory institutions and bodies

27-07-2015 AFCO_PA(2015)557271 PE 557.271v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES vaidmens, susijusio su JT – kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus

23-07-2015 INTA_PA(2015)560834 PE 560.834v01-00
INTA

Ska KELLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2104(INI)

  DRAFT OPINION on Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain

23-07-2015 AGRI_PA(2015)564944 PE 564.944v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2065(INI)

  DRAFT OPINION on Towards a European Energy Union

22-07-2015 AFET_PA(2015)565044 PE 565.044v01-00
AFET

Francisco ASSIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2113(INI)

  DRAFT OPINION on the role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

22-07-2015 DEVE_PA(2015)564990 PE 564.990v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-09-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2104(INI)