Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region

19-05-2015 ENVI_PA(2015)557240 PE 557.240v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-06-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2214(INI)

  DRAFT OPINION on safe use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), commonly as unmanned aerial vehicles (UAVs), in the field of civil aviation

18-05-2015 LIBE_PA(2015)549364 PE 549.364v01-00
LIBE

Soraya POST

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-06-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2243(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono

13-05-2015 AFET_PA(2015)557114 PE 557.114v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-06-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2214(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujų turizmo skatinimo Europoje iššūkių ir koncepcijų

12-05-2015 IMCO_PA(2015)549324 PE 549.324v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-06-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2241(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo

07-05-2015 DEVE_PA(2015)557075 PE 557.075v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumentai, susiję su procedūra 2012/0134(NLE)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu

05-05-2015 DEVE_PA(2015)552077 PE 552.077v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo projekto dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu

05-05-2015 DEVE_PA(2015)557064 PE 557.064v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

NUOMONĖS PROJEKTAS Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės

05-05-2015 BUDG_PA(2015)554917 PE 554.917v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-05-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2052(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės

05-05-2015 EMPL_PA(2015)557113 PE 557.113v01-00
EMPL

Javi LÓPEZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-06-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2052(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

04-05-2015 AFET_PA(2015)555011 PE 555.011v01-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-06-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0005(COD)