Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

25-11-2015 ENVI_PA(2015)571628 PE 571.628v01-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III - Commission and executive agencies

20-11-2015 AFET_PA(2015)571791 PE 571.791v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-01-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section X - European External Action Service

20-11-2015 AFET_PA(2015)571792 PE 571.792v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-01-2016

  DRAFT OPINION on Public access to documents (Rule 116(7)) for the years 2014-2015

20-11-2015 JURI_PA(2015)571798 PE 571.798v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose

19-11-2015 LIBE_PA(2015)569503 PE 569.503v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-12-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2041(INI)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014

19-11-2015 FEMM_PA(2015)571787 PE 571.787v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III – Commission and executive agencies

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571661 PE 571.661v01-00
EMPL

David CASA

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-12-2015

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2154(DEC)

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2014: performance, financial management and control

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571662 PE 571.662v01-00
EMPL

David CASA

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-12-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571663 PE 571.663v01-00
EMPL

David CASA

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-12-2015

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Training Foundation for the financial year 2014

18-11-2015 EMPL_PA(2015)571664 PE 571.664v01-00
EMPL

David CASA

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-12-2015