Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget

20-07-2016 DEVE_PA(2016)576991 PE 576.991v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2345(INI)

  DRAFT OPINION on Women’s Rights in the Eastern Partnership States and other neighbouring countries

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands and the Implementation Protocol thereto

19-07-2016 BUDG_PA(2016)585760 PE 585.760v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0077(NLE)

  DRAFT OPINION on possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union

19-07-2016 CONT_PA(2016)585777 PE 585.777v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2248(INI)

  DRAFT OPINION on Investing in jobs and growth – maximising the contribution of the European Structural and Investment Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR

19-07-2016 AGRI_PA(2016)587470 PE 587.470v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-09-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2148(INI)

  DRAFT OPINION on EU Action Plan against Wildlife Trafficking

14-07-2016 INTA_PA(2016)584212 PE 584.212v01-00
INTA

Emma McCLARKIN

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2076(INI)

  DRAFT OPINION on European Defence Union

14-07-2016 BUDG_PA(2016)585800 PE 585.800v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-09-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2052(INI)

  DRAFT OPINION on Annual Report on the Financial Activities of the European Investment Bank

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587426 PE 587.426v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587434 PE 587.434v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2248(INI)

  DRAFT OPINION on An Aviation Strategy for Europe

14-07-2016 EMPL_PA(2016)587415 PE 587.415v01-00
EMPL

Ole CHRISTENSEN

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-09-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2062(INI)