Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2017 draft budget

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-05-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on budgetary control of financing NGOs from the EU Budget

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2345(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and repealing Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council.

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-05-2016

  PROJET D'AVIS sur le Rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité

25-04-2016 ENVI_PA(2016)576942 PE 576.942v01-00
ENVI

Mireille D'ORNANO

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-05-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/2283(INI)

  DRAFT OPINION on 2017 Budget - Mandate for the Trilogue

25-04-2016 ENVI_PA(2016)582104 PE 582.104v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Pakeitimų pateikimo terminas : 31-05-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments

21-04-2016 DEVE_PA(2016)578845 PE 578.845v01-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-05-2016

  DRAFT OPINION on 2017 Budget - Mandate for the Trilogue

21-04-2016 ITRE_PA(2016)582093 PE 582.093v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2024(BUD)

  DRAFT OPINION on an aviation strategy for Europe

21-04-2016 IMCO_PA(2016)582050 PE 582.050v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-05-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS 2017 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

15-04-2016 EMPL_PA(2016)580767 PE 580.767v01-00
EMPL

Thomas HÄNDEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-05-2016

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2024(BUD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-04-2016

Susiję bylos dokumentai. AFET/8/05349

Dokumentai, susiję su procedūra 2015/0310(COD)