Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

28-07-2017 DEVE_PA(2017)609284 PE 609.284v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0382(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

26-07-2017 DEVE_PA(2017)608037 PE 608.037v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0414(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2044(BUD)

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part

24-07-2017 INTA_PA(2017)609316 PE 609.316v01-00
INTA

David BORRELLI

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0166(NLE)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ne teisėkūros pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

24-07-2017 INTA_PA(2017)609319 PE 609.319v01-00
INTA

David BORRELLI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo, susijusio su derybų įgaliojimais Sąjungos ir Australijos prekybos derybose

24-07-2017 AGRI_PA(2017)608141 PE 608.141v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-09-2017

  DRAFT OPINION on Reform of the European Union’s system of own resources

24-07-2017 AFCO_PA(2017)609360 PE 609.360v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2053(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl derybų įgaliojimų ES ir Naujosios Zelandijos prekybos derybose

20-07-2017 AGRI_PA(2017)608081 PE 608.081v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-09-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS Siekiant parengti skaitmeninės prekybos strategiją

19-07-2017 IMCO_PA(2017)606248 PE 606.248v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2065(INI)

  DRAFT OPINION on the EU-Africa Strategy: a boost for development

19-07-2017 LIBE_PA(2017)607871 PE 607.871v01-00
LIBE

Cécile Kashetu KYENGE

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2083(INI)