Nuomonių projektai

Nuomonių projektai

 

Komiteto paprastai prašoma pateikti nuomonę dėl teisėkūros ar ne teisėkūros teksto tik pradėjus procedūrą Europos Parlamente. Nuomonės dėl teisėkūros tekstų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros tekstų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Komitetui pabalsavus dėl nuomonių projektų, jie pateikiami už pranešimo projekto rengimą atsakingam komitetui. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Filtruoti pagal komitetą
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

Datą : 20-11-2014

Nuoroda :

DEVE_PA(2014)541410 PE 541.410v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Datą : 20-11-2014

Nuoroda :

DEVE_PA(2014)541411 PE 541.411v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2075(DEC)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union's policy on the matter

Datą : 20-11-2014

Nuoroda :

DEVE_PA(2014)541683 PE 541.683v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Datą : 20-11-2014

Nuoroda :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0238(NLE)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III – Commission and executive agencies

Datą : 20-11-2014

Nuoroda :

EMPL_PA(2014)541520 PE 541.520v02-00
EMPL

Marian HARKIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-12-2014

References :

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2075(DEC)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement

Datą : 19-11-2014

Nuoroda :

ECON_PA(2014)541604 PE 541.604v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Datą : 18-11-2014

Nuoroda :

DEVE_PA(2014)541667 PE 541.667v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/0238(NLE)

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

Datą : 18-11-2014

Nuoroda :

ITRE_PA(2014)541321 PE 541.321v01-00
ITRE

Adam GIEREK

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-01-2015

References :

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Regulatory fitness and performance programme (REFIT): state of play and outlook

Datą : 17-11-2014

Nuoroda :

IMCO_PA(2014)541631 PE 541.631v01-00
IMCO

Othmar KARAS

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2014

References :

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Datą : 17-11-2014

Nuoroda :

REGI_PA(2014)541658 PE 541.658v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumentai, susiję su procedūra 2014/2075(DEC)

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka