Nariai

 

Nariai

Roberto GUALTIERI Pirmininkas Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Italija Partito Democratico
 
Markus FERBER Pirmininko pavaduotojas Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija Vokietija Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
 
Peter SIMON Pirmininko pavaduotojas Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Vokietija Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Gerolf ANNEMANS Narys Nepriklausomi nariai Belgija Vlaams Belang
 
Burkhard BALZ Narys Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija Vokietija Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Hugues BAYET Narys Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Belgija Parti Socialiste
 
Pervenche BERÈS Narė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Prancūzija Parti socialiste
 
Udo BULLMANN Narys Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Vokietija Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Fabio DE MASI Narys Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji Vokietija DIE LINKE.
 
Anneliese DODDS Narė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Jungtinė Karalystė Labour Party
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
SVEIKINIMO ŽODŽIAI
 
 

Sveiki atvykę į Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetą. Komitetas atsakingas už ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS), finansinių paslaugų reguliavimą, laisvą kapitalo ir mokėjimų judėjimą, apmokestinimo ir konkurencijos politiką bei tarptautinę finansų sistemą.
7-ąją kadenciją lydėjo rimčiausia pastarojo meto ekonominė, finansinė ir socialinė krizė. ECON komitetas atliko lemiamą vaidmenį priimant teisės aktus, kuriais buvo siekiama reaguoti į krizę, be to, išaugo jo darbo krūvis, susijęs su tikrinimu ir ataskaitomis. Dėl to Parlamentas nusprendė komiteto narių skaičių padidinti nuo 50 iki 61.
Šiandien didžiausią prioritetą teikiame augimui ir darbo vietų kūrimui. Stabilumas, investicijų skatinimas ir socialinė sanglauda turi stiprinti vienas kitą. ECON komitetas skatins rimtą diskusiją šios darbotvarkės klausimais.
Esu įsitikinęs, kad dabar turime judėti link tikros EPS, įskaitant Parlamentui atskaitingą veiksmingą ekonomikos valdymo instituciją.
Turime baigti rengti svarbiausius teisės aktus dėl bankų reformos, kovos su finansiniu nusikalstamumu ir investicijų į ilgalaikius su augimu susijusius projektus skatinimo.
Taip pat turime užtikrinti, kad naujoji reguliavimo sistema būtų tinkamai įgyvendinama ir vertinama ir kad ją taikant būtų atidžiai stebimos Komisija ir Europos priežiūros institucijos. Gerai reguliuojama ir veikianti kapitalo rinka yra raktas į augimą.
Pagaliau komitetas dės bendras pastangas, kad būtų stiprinamas demokratinis teisėtumas remiantis Bendrijos metodu. Stipri ir tikra EPS turi būti demokratiška. Todėl komitetas stiprins bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais.