Nariai

 

Nariai

Sharon BOWLES Pirmininkė Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija Jungtinė Karalystė Liberal Democrats Party
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN Pirmininko pavaduotojas Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė Ispanija Partido Popular
 
Arlene McCARTHY Pirmininko pavaduotoja Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Jungtinė Karalystė Labour Party
 
Theodor Dumitru STOLOJAN Pirmininko pavaduotojas Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė Rumunija Partidul Democrat-Liberal
 
Marlene MIZZI Pirmininko pavaduotoja Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Malta Partit Laburista
 
Marino BALDINI Narys Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Kroatija Socijaldemokratska partija Hrvatske
 
Burkhard BALZ Narys Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė Vokietija Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Elena BĂSESCU Narė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė Rumunija Partidul Democrat-Liberal
 
Jean-Paul BESSET Narys Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas Prancūzija Europe Écologie
 
Slavi BINEV Narys Frakcija „Laisvės ir demokratijos Europa“ Bulgarija National Front for the Salvation of Bulgaria
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Europos Parlamentas nustato Europos politinės darbotvarkės gaires, o Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas (ECON) atlieka pagrindinį vaidmenį Parlamento veikloje. Jis atsako už tokias sritis, kaip ES ekonomikos ir pinigų politika, mokesčių ir konkurencijos politika, laisvas kapitalo judėjimas, bei reglamentuoja finansinių paslaugų (bankų, draudimo bendrovių, pensinių fondų, turto ir kapitalo valdymo, apskaitos, tarptautinės pinigų ir finansų sistemos ir kt.) sritis. Kadangi pagrindinis Parlamento darbas vyksta komitetuose, tai būtent ECON komitetas atlieka didžiausią Parlamento darbą svarbiausiose ekonomikos ir pinigų politikos srityse. Todėl ECON komitetui tenka pagrindinis vaidmuo Parlamento veikloje, susijusioje su dabartine ekonomikos ir finansų krize, ir šis komitetas svariai įtakoja politinę darbotvarkę tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu.
 
Sąjungos pinigų politikos, EPS ir Europos pinigų sistemos atžvilgiu ECB atskaitomybė Parlamentui yra labai reikšminga, nes ji yra svarbi atsvara centrinio banko nepriklausomumui.
 
ECON komitetas atlieka pagrindinį vaidmenį ES teisės aktų rengimo srityje, nes Parlamentas kartu su Taryba rengia daugelį ES politikos sričių reguliuojančius teisės aktus. ES teisė dažnai nulemia valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, ypač reguliuojančius finansų paslaugas, o nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo - ir ES teisės aktus ekonomikos valdysenos srityje. Tai suteikia ECON komiteto nariams galimybę formuoti ES teisę šiose svarbiose ES politikos srityse.