2010

2010

 

Briefing Papers by Monetary Experts Panel - Future Development of Global Imbalances

Briefing Papers by Monetary Experts Panel - Policy Implications of Increased Debt and Deficits

Texts of the Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing FR
 • Full text of the hearing DE
 

How to use the Treaty for more effective economic coordination in the euro area?

Update of Exit Strategies

Texts of the Monetary Dialogue

 

Crisis Management Framework - What follows after the EFSF and the EFSM expire in 3 years time?

Ideas on the Multilateral Surveillance Regulation under Article 121 (6) of the Treaty

Ideas for the relationship of deficit and debt dynamics in the SGP

Texts of Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing FR
 • Full text of the hearing DE
 

Legislative Proposals on the Economic Governance Package of 29 September 2010

The threat of "currency wars": global imbalancies and their effects on currencies

Texts of Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing DE
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Europos Parlamentas nustato Europos politinės darbotvarkės gaires, o Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas (ECON) atlieka pagrindinį vaidmenį Parlamento veikloje. Jis atsako už tokias sritis, kaip ES ekonomikos ir pinigų politika, mokesčių ir konkurencijos politika, laisvas kapitalo judėjimas, bei reglamentuoja finansinių paslaugų (bankų, draudimo bendrovių, pensinių fondų, turto ir kapitalo valdymo, apskaitos, tarptautinės pinigų ir finansų sistemos ir kt.) sritis. Kadangi pagrindinis Parlamento darbas vyksta komitetuose, tai būtent ECON komitetas atlieka didžiausią Parlamento darbą svarbiausiose ekonomikos ir pinigų politikos srityse. Todėl ECON komitetui tenka pagrindinis vaidmuo Parlamento veikloje, susijusioje su dabartine ekonomikos ir finansų krize, ir šis komitetas svariai įtakoja politinę darbotvarkę tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu.
 
Sąjungos pinigų politikos, EPS ir Europos pinigų sistemos atžvilgiu ECB atskaitomybė Parlamentui yra labai reikšminga, nes ji yra svarbi atsvara centrinio banko nepriklausomumui.
 
ECON komitetas atlieka pagrindinį vaidmenį ES teisės aktų rengimo srityje, nes Parlamentas kartu su Taryba rengia daugelį ES politikos sričių reguliuojančius teisės aktus. ES teisė dažnai nulemia valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, ypač reguliuojančius finansų paslaugas, o nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo - ir ES teisės aktus ekonomikos valdysenos srityje. Tai suteikia ECON komiteto nariams galimybę formuoti ES teisę šiose svarbiose ES politikos srityse.