Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Svarbūs įvykiai
Visi pranešimai  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Daugiau
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Daugiau
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Daugiau
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Daugiau
 
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, tokius kaip darbo sąlygas, socialinį draudimą ir socialinę apsaugą;
2. sveikatos apsaugos ir saugos priemones darbo vietoje;
3. Europos socialinį fondą;
4. profesinį rengimą, įskaitant profesines kvalifikacijas;
5. laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą;
6. socialinį dialogą;
7. visų formų diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties;
8. santykius su:
-  Europos profesinio rengimo plėtros centru (Cedefop),
-  Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu,
-  Europos mokymo fondu,
-  Europos sveikatos ir saugos darbe agentūra;
-  ir santykius su kitais susijusiais ES organais ir tarptautinėmis organizacijomis.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Mieli lankytojai,
 
kaip Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, sveikinu Jus, atvykusius į mūsų svetainę.
 
Pagrindiniai mūsų komiteto kompetencijos klausimai – užimtumo politika ir visi socialinės politikos aspektai, darbo sąlygos, kvalifikacijos kėlimas ir laisvas darbuotojų ir pensininkų judėjimas. Toliau pateikiame išsamų mūsų įgaliojimų sąrašą.
 
Komitetą sudaro 49 Parlamento narių ir tiek pat pavaduojančių narių, atstovaujančių įvairioms Europos Parlamento politinėms šeimoms. Visos frakcijos skiria koordinatorius, kurie dalyvauja organizuojant komiteto darbą.
 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas kartu su Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos atstovais dalyvauja įgyvendinant teisės aktus savo kompetencijai priklausančioje srityje.
 
Šios EP kadencijos metu mūsų komitetas ketina suteikti impulsą rengiant naują socialinę darbotvarkę ir prisidėti prie labiau įtraukios visuomenės skatinimo.
 
Mūsų interneto svetainė nuolat atnaujinama siekiant supažindinti Jus su komiteto veikla ir darbais. Be to, Jūs galite stebėti mūsų posėdžių tiesiogines transliacijas paspaudę nuorodą „EP Live“.
 
Malonaus vizito,