Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

PRANEŠIMAS dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET