Bendra paieška

Paieška

PROTOKOLAS - Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d.

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d.

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. vasario 27 d.

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d.

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d.

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON