Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2016 m. gegužės 23 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 129

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-03-2016

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

04-03-2016 LIBE_PR(2016)573179 PE 573.179v03-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-03-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-04-2016

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-03-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-04-2016

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

02-05-2016 - 16:03
ECON Posėdis
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Posėdis
28-04-2016 - 15:04
EMIS Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas