Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. birželio 25 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 68 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl skaidraus ir atskaitingo gamtos išteklių valdymo besivystančiose šalyse: miškai

16-04-2018 DEVE_PR(2018)619397 PE 619.397v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-05-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga

12-04-2018 LIBE_PR(2018)620837 PE 620.837v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-05-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

10-04-2018 REGI_PR(2018)620791 PE 620.791v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-05-2018

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2018 of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission: Extension of the Facility for refugees in Turkey

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623670 PE 623.670v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2019 m. biudžeto projekto

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623666 PE 623.666v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Pakeitimų pateikimo terminas : 19-06-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

21-06-2018 - 15:28
LIBE Posėdis
21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Posėdis
21-06-2018 - 10:14
ENVI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras