Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2016 m. spalio 10 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 158

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-07-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl kovos su korupcija ir tolesnių veiksmų, susijusių su CRIM komiteto rezoliucija

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Pakeitimų pateikimo terminas : 31-05-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl ES mechanizmo, susijusio su demokratija, teisinės valstybės principu ir pagrindinėmis teisėmis, sukūrimo

05-04-2016 LIBE_PR(2016)576988 PE 576.988v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-06-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos

09-06-2016 AFET_PR(2016)584178 PE 584.178v01-00
AFET

Richard HOWITT

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-07-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl moterų teisių Rytų partnerystės šalyse ir kitose kaimyninėse šalyse

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2016

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

29-09-2016 - 15:14
AFCO Posėdis
29-09-2016 - 15:09
ENVI Posėdis
29-09-2016 - 10:07
ENVI Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas