Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. vasario 26 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 195 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnio 8 dalies dėl balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarkos pakeitimo

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Pakeitimų pateikimo terminas : 31-01-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-01-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-12-2017

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

22-02-2018 - 10:34
PETI Posėdis
22-02-2018 - 09:46
AFET Posėdis
22-02-2018 - 09:39
TERR Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras