Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 150

NUOMONĖS PROJEKTAS būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-10-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

28-09-2017 ECON_PA(2017)610743 PE 610.743v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-10-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo

25-09-2017 ECON_PA(2017)609658 PE 609.658v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-10-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos

12-09-2017 ECON_PA(2017)609635 PE 609.635v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-10-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Centrinio Banko 2016 m. metinės ataskaitos

18-07-2017 ECON_PR(2017)606142 PE 606.142v01-00
ECON

Jonás FERNÁNDEZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-09-2017

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

13-11-2017 - 19:35
AFET Posėdis
13-11-2017 - 19:34
AFCO Posėdis
13-11-2017 - 19:30
LIBE Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas