Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 159 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

09-04-2018 BUDG_PR(2018)620786 PE 620.786v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-04-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl maisto ir ūkininkavimo ateities

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-03-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl maisto ir ūkininkavimo ateities

14-03-2018 DEVE_PA(2018)619225 PE 619.225v01-00
DEVE

Maria NOICHL

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-04-2018

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto

13-03-2018 INTA_PR(2018)616703 PE 616.703v02-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-04-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

05-03-2018 BUDG_PA(2018)616826 PE 616.826v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-03-2018

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

16-04-2018 - 20:33
AFCO Posėdis
16-04-2018 - 20:08
BUDG Posėdis
16-04-2018 - 19:32
TAX3 Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras