Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugpjūčio 27 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 164

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-07-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-07-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-07-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-07-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

12-07-2018 - 10:35
EMPL Posėdis
12-07-2018 - 09:11
DEVE Posėdis
12-07-2018 - 09:11
TERR Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras