Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2017 m. sausio 23 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 158

NUOMONĖS PROJEKTAS Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-12-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-12-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro 2017 m. metinės augimo apžvalgos

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-12-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų miškų naikinimo

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-12-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-12-2016

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

12-01-2017 - 15:11
JURI Posėdis
12-01-2017 - 15:08
LIBE Posėdis
12-01-2017 - 15:06
EMIS Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas