Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. sausio 22 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 163

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl rekomendacijų Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl išsamaus ES ir Azerbaidžano susitarimo

18-12-2017 INTA_PA(2017)615448 PE 615.448v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros

13-12-2017 AFCO_PR(2017)615323 PE 615.323v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-01-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai

27-11-2017 AFET_PA(2017)613630 PE 613.630v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-12-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl lyčių lygybės ES žiniasklaidos sektoriuje

15-11-2017 EMPL_PA(2017)613389 PE 613.389v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-12-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-12-2017

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

15-01-2018 - 19:05
LIBE Posėdis
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Posėdis
11-01-2018 - 16:37
CONT Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras