Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2016 m. vasario 15 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 156

NUOMONĖS PROJEKTAS Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-02-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga“

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-01-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl naujų teritorinio vystymosi priemonių 2014–2020 m. sanglaudos politikoje: integruota teritorinė investicija (ITI) ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-12-2015

NUOMONĖS PROJEKTAS 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

04-02-2016 - 09:01
CONT Posėdis
01-02-2016 - 19:04
LIBE Posėdis
28-01-2016 - 15:10
INTA Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas