Template : Vue d'ensemble

Kita komitetų posėdžių savaitė 2014 m. gruodžio 1 d. Bruxelles.
LIBE The European Public Prosecutor's Office: committee debate

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet representatives of the Italian Presidency and of the Commission to discuss the negotiations regarding the European Public Prosecutor's Office. The meeting will take place on 20.11.14.

DROI Human Rights in Morocco: committee debate

The human rights situation in Morocco will be discussed during a meeting of the Subcommittee on Human Rights in association with the Delegation for the relations with the Maghreb countries. Driss El Yazami, President of the National Human Rights Council of Morocco, will participate in this discussion together with representatives of non-governmental organisations working in the field. The meeting will take place on 20.11.14.

BUDG Budget negotiations 2014/2015: committee debate

The Committee on Budgets will discuss the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 during its meeting of 20.11.14. The state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments) will also be looked at during the same meeting.

SEDE The situation in the Baltic Sea, the Maritime Security Strategy: committee debates

The Subcommittee on Security and Defence will discuss the security situation in the Baltic Sea basin with experts during its meeting of 20.11.14. The forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan will also be looked at with representatives of the Italian Presidency, the European External Action Service and the European Commission.

EMPL Temporary agency work: committee debate

The Employment and Social Affairs Committee will discuss a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee will also look at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose
Filtruoti pagal komitetą
 
 
 
 

Rezultatai : 66

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų

Datą : 06-10-2014

Nuoroda :

ENVI_PR(2014)537480 PE 537.480v02-00
ENVI

James NICHOLSON

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo

Datą : 16-10-2014

Nuoroda :

TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-11-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, atidarančio tam tikras Sąjungos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatančio tokių kvotų administravimą (kodifikuota redakcija)

Datą : 13-11-2014

Nuoroda :

JURI_PR(2014)541641 PE 541.641v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sustabdančio tam tikras lengvatas, taikomas į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

Datą : 13-11-2014

Nuoroda :

JURI_PR(2014)541640 PE 541.640v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Sąjungą (kodifikuota redakcija)

Datą : 13-11-2014

Nuoroda :

JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka