Template : Vue d'ensemble

Kita komitetų posėdžių savaitė 2014 m. lapkričio 3 d. Bruxelles.
Komitetai Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose
Filtruoti pagal komitetą
 
 
 
 

Rezultatai : 50 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“)

Datą : 09-10-2014

Nuoroda :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“)

Datą : 09-10-2014

Nuoroda :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datą : 20-10-2014

Nuoroda :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą

Datą : 24-09-2014

Nuoroda :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-10-2014

References :

Dokumentai :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES ir visuotinio vystymosi programos po 2015 m.

Datą : 20-10-2014

Nuoroda :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-10-2014

References :

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka