Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 224

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžios projekto

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-02-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios projekto

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-02-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-01-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-01-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-01-2017

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

16-02-2017 - 09:04
EMPL Posėdis
13-02-2017 - 20:45
AFET Posėdis
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas