Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. spalio 18 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 249 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Croatia

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628468 PE 628.468v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Ireland

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628467 PE 628.467v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Ireland

09-10-2018 LIBE_PR(2018)628466 PE 628.466v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

NUOMONĖS PROJEKTAS Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo

03-09-2018 ENVI_PA(2018)625523 PE 625.523v01-00
ENVI

Ivo BELET

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS „Blokų grandinė – į ateitį orientuota prekybos politika“

24-08-2018 LIBE_PA(2018)626922 PE 626.922v01-00
LIBE

Ana GOMES

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-09-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

15-10-2018 - 16:07
IMCO Posėdis
15-10-2018 - 16:05
DEVE AFET Posėdis
15-10-2018 - 15:15
AGRI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras